Kan edderkoppen sitte fast i sitt eget nett?

Kan edderkoppene bli sittende fast i eget eller andre edderkoppers nett?

Edderkopp klatrer i nettet sitt
© Shutterstock

De fleste edderkoppenehar tre klør ytterst på hvert av de åtte bena. Hos artene som spinner nett, er klørne en form for føtter som dyret bruker når det skal gå ut på nettet. Edderkoppen fester et grep rundt de tynne silketrådene med klørne, som dessuten er utstyrt med ørsmå sagtenner som gjør grepet fastere.

Mange nett gjøres klebrige for at de bedre skal holde fast på byttedyrene, og fordi det er slik, har edderkoppen tatt sine forholdsregler for selv å unngå å bli fanget. Først og fremst utsondrer edderkoppen en slags olje fra både klørne og huden. Det betyr at edderkoppen er dekket av en tynn oljefilm som limet på silketrådene ikke fester seg til. Som ekstra sikkerhet sørger noen arter for å holde hvileområdet utenfor hovednettet fritt for klister slik at de ikke risikerer å bli sittende fast hjemme.

Om en edderkopp kan bli sittende fast i nettet til en annen edderkopp, avhenger av om arten selv spinner nett.

Generelt sett er de forskjellige edderkoppenes nett så like at en edderkopp som selv lager klebrige nett, har den nødvendige oljefilmen på klørne og kroppen og unngår å bli fanget i andre edderkopparters limbelagte nett. Selv om de har anledning til det, forekommer det uhyre sjelden at arter som selv spinner nett, besøker andre edderkopper i nettet hjemme hos dem.

Det er verre med edderkoppene som jager insekter ved å løpe etter dem. Disse spinner ikke nett og mangler oljefilmen til å verne seg med. De vil bli filtret inn i et klebrig nett akkurat som et stakkars byttedyr, hvis de skulle være så uheldige å løpe på et nett.

**Vil du vite mer om verdens kanskje mest ikoniske edderkopp? Her kan du lese den svarte enken.