Hvordan kan edderkoppene overleve høye fall?

Forleden dag feide jeg ned en edderkopp fra taket, og den så ut til å ha det helt bra etterpå. Jeg har regnet ut at det tilsvarer at jeg selv overlevde et fall på 360 meter. Hvordan kan små dyr tåle slikt?

Når et dyr (eller hva som helst annet) faller, blir det først og fremst påvirket av tyngdekraften. Jo lenger fallet varer, jo høyere rekker fallhastigheten å bli. Vi kan derfor ikke uten videre gange opp og sammenligne et kort fall for en edderkopp med et langt for et menneske. I tillegg kommer det at luftmotstanden også spiller en rolle. Luftmotstanden virker motsatt av tyngdekraften og bremser fallet. Og ettersom små dyr som edderkopper har en relativt stor overflate i forhold til en svært lav vekt, blir luftmotstanden høy, slik at dyrene aldri faller med særlig stor hastighet. Den beskjedne vekten gjør også at de treffer underlaget med lite energi, og derfor er risikoen for fysiske skader svært beskjeden. Det kan naturligvis skje at dyr som edderkopper med lange, tynne ben brekker ett av dem hvis de lander uheldig. Men også det har naturen råd for, idet benet vokser ut igjen neste gang dyret skifter ham.

Les alt om edderkopper i Norge her