Hvor gamle kan edderkoppene bli?

Hvor lenge lever edderkoppene normalt, og hva er det eldste en edderkopp kan bli?

Man kjenner cirka 35 000 forskjellige edderkopparter, og for de flestes vedkommende er livet en kort og hektisk affære. Mange arter lever bare en enkelt eller kanskje halvannen sesong. I tempererte områder kan noen jakt- og hoppeedderkopper som blir klekket om våren, overleve til høsten året etter. Det gir dem en levetid på 18 måneder. Hannene lever vanligvis enda kortere enn hunnene fordi hannene ikke har noen biologisk verdi etter at de har paret seg. Noen edderkopper har tilpasset seg livet i hus. Det gjelder blant annet stankelbensedderkoppen og den velkjente husedderkoppen. Vi vet ikke med sikkerhet hvor lenge de lever, men det er trolig i flere år. Inne i husene er dyrene beskyttet mot det barskere klimaet utenfor. De som lever lengst av alle edderkoppartene, er så vidt man vet hunner av de tropiske fugleedderkoppene eller de såkalte fallemsedderkoppene. En rødbent tarantell ble fanget i Mexico i 1935, og denne edderkoppen ble da anslått til å være 10–12 år gammel. Den levde videre i fangenskap i 16 år og var derfor 26–28 år da den døde. Zoologene regner med at en levetid på 20–25 år ikke er usedvanlig for disse edderkoppene.

Les også om verdens giftigste edderkopper.