Hvor begynner en edderkopp å spinne?

I hvilken rekkefølge bygger edderkoppen opp nettet, og hvor lang tid bruker den på det?

Edderkoppens nett består av både klebrig og ikke-klebrig tråd. Nettet blir alltid konstruert etter et fast mønster, som nyere datateknikk har gjort det mulig å studere i detalj. Forskerne plasserte et videokamera foran edderkoppen. Kameraet var koblet til en skanner som i sin tur var koblet til en datamaskin, og på denne måten var det mulig å danne et bilde av alle edderkoppens bevegelser. På bildet er rekkefølgen av bevegelsene under arbeidet angitt med en fargekode. I første omgang undersøker edderkoppen omgivelsene for å finne de beste stedene å forankre nettet på (rødt). Deretter spinner den en rekke solide sikringstråder (gult), som danner eikene i selve nettet. Når de er på plass, spinner edderkoppen en hjelpespiral i nettet (hvitt). Hjelpespiralen spinnes innenfra og utover, og den er også ikke-klebrig. Deretter vender edderkoppen om og begynner på en ny spiral utenfra og innover. Denne spiralen består av de egentlige, klebrige fangtrådene (blått). Samtidig som edderkoppen arbeider seg innover, eter den hjelpespiralen og gjenbruker proteininnholdet. Edderkoppnett varierer kolossalt i størrelse fra art til art, og edderkoppen tilpasser også størrelsen til lokale vindforhold. Europeiske hjulspinnere som korsedderkoppen lager et nett på 20–30 cm i diameter. De bruker en halv til en hel time på arbeidet, som gjentas cirka én gang i døgnet. Tropiske arter kan derimot lage nett på flere meter.

Les også om verdens giftigste edderkopper.