Edderkopper koser også

Bruker omdannede ben til å kjærtegne nære slektninger

Enkelte edderkopperliker godt å bli kjærtegnet og holde nær kontakt med moren og søsknene, har amerikanske forskere ved Cornell University oppdaget. Forskerne har studert to arter, nemlig Phrynus marginemaculatus, som er vanlig i Florida, og den atskillig større Damon diadema, som lever i Tanzania og Kenya. Begge er arter som atskiller seg fra andre edderkopper ved at de bare bruker seks av de åtte bena til å gå med. De to siste bena har edderkoppene utviklet til følehornlignende antenner som stryker over omgivelsene. I laboratoriets glassbur viste de to artene tydelige tegn til sosial atferd. Særlig søsken, mødre og barn hadde nær kontakt. Ofte satt moren midt i ungeflokken og følte på kroppen og antennene deres med sine egne antenner. Hos en av artene ble morens berøringer tydelig besvart av avkommet, og det nære og intime forholdet fortsatte også etter at ungene hadde nådd kjønnsmoden alder.

**Vil du vite mer om verdens kanskje mest ikoniske edderkopp? Her kan du lese den svarte enken.