Shutterstock / Alejo Miranda

Ecuadors ville dyr få juridiske rettigheter

Det søramerikanske landet har, som det første i verden, anerkjent at dyr har grunnleggende juridiske rettigheter. En hjerteskjærende rettssak om en død ape har banet vei for den oppsiktsvekkende dommen.

Ecuador er første land i verden til å gi ville dyr juridiske rettigheter.

Det blir klart etter dommen i en høyesterettssak om apen Estrellita.

Først ble hun bortført fra jungelen og senere tvangsfjernet av staten før hun raskt døde – trolig av stress.

I 2008 var det søramerikanske landet også først på kloden til å gi selve naturen juridisk beskyttelse, og den dyrevennlige dommen bygger på den tidligere lovgivningen.

Kjæleape blir martyr

Ullapen Estrellita var bare én måned gammel da hun ble fjernet fra artsfellene sine i jungelen. De neste 18 årene bodde hun hos familien Burbano som kjæledyr.

Ifølge adoptivmoren hennes var Estrellita så tam og menneskevant at hun kunne kommunisere ved hjelp av lyder og fakter.

Hun var en fast del av familien, og familiens tradisjoner og vaner var Estrellitas rutiner.

Søramerikanske Ecuador som blant annet omfatter de unike Galapagos-øyene, ble i 2008 det første landet på kloden til å gi selve naturen juridisk beskyttelse – og nå følger grunnleggende rettigheter til de ville dyrene etter.

© Shutterstock / hyotographics

I 2019 tvangsfjernet lokale myndigheter det ulovlige kjæledyret, og Estrellita ble overført til en dyrehage. En måned senere var hun død av hjertestans.

På det tidspunktet hadde Estrellitas adoptivmor, bibliotekaren Ana Beatriz Burbano Proaño, allerede søkt om å få henne tilbake.

I klagen sin henviste hun blant annet til nyere forskningsresultater om at ullaper – på latin Lagothrix – blir stresset av fremmede mennesker.

Tvangsfjerning var ulovlig

Etter to års juridisk tautrekking endte saken i Ecuadors høyesterett, og her var det flertall blant dommerne for at Estrellitas frihetsberøvelse var ulovlig.

Dommerne ga Burbano rett i at myndighetene burde ha vurdert Estrellitas spesielle omstendigheter og tatt hensyn til apens helse.

Ville dyr – selv om arten ikke er truet – har en grunnleggende rett til å «eksistere, trives og utvikle seg», heter det i dommen.

Og den retten ble ikke respektert da myndighetene fjernet Estrellita fra sine vante og trygge rammer.

Det samme gjelder imidlertid for Burbano-familien selv, understreker dommeren. De krenket ullapens rettigheter da de fjernet henne ulovlig fra jungelen og hennes virkelige familie.

Alle dyr har rett til frihet

I domfellelsen krever retten at Ecuadors miljødepartement utformer nye lover som skal beskytte andre dyr mot samme skjebne.

Ifølge dommerne er dyrene nemlig en sentral del av de økosystemene som er juridisk beskyttet av loven om naturens rettigheter fra 2008. Dermed skader det økosystemene når mennesker fjerner og temmer ville dyr.

Derfor har alle dyr krav på «ikke å bli jaktet på, fisket, fanget, sanket, utvunnet, holdt, arrestert, solgt eller byttet», stadfester dommen.

Og rettighetene har de krav på fordi ethvert dyr har en individuell og medfødt verdi – ikke fordi de er til nytte for mennesker.

Dommen gjør det imidlertid ikke ulovlig å fiske eller gå på jakt. Den understreker bare at det skal skje i overensstemmelse med de gjeldende reglene.

Med den oppsiktsvekkende dommen er Ecuador det første landet til å anerkjenne dyrs rettigheter på det høyeste juridiske nivået.