Bør dyr ha rettigheter?

Dyreetikk setter følelsene i kok: Noen snakker om artsrasisme når vi holder dyr i bur og nekter dem rettigheter – andre mener at vi beskytter dyrene fordi de ikke forstår begreper som rettigheter og plikter. Hva mener du?

rasisme

Bak et gitter i en mørk lagerbygning i New York sitter sjimpansen Tommy, som eies av et ektepar. Advokaten Steven Wise har anlagt sak for å få sjimpansen anerkjent som en person, for å sikre ham grunnleggende frihetsrettigheter – så han kan overflyttes til et reservat i Florida.

I første omgang tapte Wise den spesielle dyreetikksaken, men han har nå anket. Han betrakter rettssaken i seg selv som en seier fordi andre domstoler tidligere har avvist å føre saker for dyr.

Dyrene er ofre for vår rasisme

Dyr, som er autonome og selvbevisste, er ofre for menneskers ”artsrasisme”, mener jusprofessor Steven Wise fra organisasjonen The Nonhuman Rights Project, som også fører saker på vegne av tre andre sjimpanser. En dag vil vi se tilbake med undring på måten vi nå utnytter dyrene på, hevder han.

Andre, som professor Richard Cupp, hevder at det er meningsløst å gi dyr rettigheter som de ikke er i stand til å forstå, og at det er mer hensiktsmessig å arbeide for bedre dyreforhold i stedet.

Dyreetikk og rettigheter – hva er din holdning?

Delta i avstemningen nedenfor og se hva de andre leserne mener.

Svar JA hvis du mener: Dyr er følende vesener som har en verdi i seg selv og som har krav på rettigheter, akkurat som mennesker. Sjimpanser og orangutanger bør ikke holdes i fangenskap i zoologiske hager eller private hjem, elefanter skal ikke opptre på sirkus, og spekkhoggere skal ikke plaske rundt i aqua-parker.

Svar NEI hvis du mener: Dyr skal behandles ordentlig, men ikke ha rettigheter. Dyr vet ikke hva rettigheter og plikter er, og bør alltid være under menneskers kontroll. Konsekvensene av å gjøre dyr til personer vil også være for vidtrekkende. F.eks. kan truede dyrearter – som zoologiske hager i dag holder liv i gjennom spesielle avlsprogrammer – risikere å dø ut.