Dyr husker hvor maten ble gjemt

Mange dyr legger opp lagre av mat som de gjemmer bort til det blir vanskelig å finne føde. Det krever god hukommelse å finne igjen det skjulte spiskammeret ute i naturen, og dyrene har også behov for å orientere seg i landskapet.

Squirrel

Gråekorn Forskere har vist at gråekorn enkelt fant igjen nøtter de hadde gjemt bort for 43 dager og til og med to måneder siden. Artens fremragende hukommelse er en livsnødvendighet, for gråekorn overlever ikke uten matdepoter. Det vanlige ekornet, som ikke er så avhengig av å legge mat til side til dårligere tider, brukte imidlertid dobbelt så lang tid for å finne den. Ytterligere forsøk tydet på at dyrene ikke benytter seg av luktesansen, men derimot synssansen når de skal kjenne igjen skjulestedet.

Ravn Forskerne gjemte i en test små biter ost under to av i alt ti steiner som lå spredt utover et område. Dette fikk noen av ravnene se på. Etterpå klarte ravnene stort sett å fly rett bort til de riktige steinene og hente belønningen. Ravnene er ikke bare dyktige til å huske hvor de har gjemt egen mat, de holder også øye med hvor andre dyr legger matdepotene, slik at de senere kan plyndre forrådet. Den nær beslektede alken lette derimot i blinde og fant bare helt tilfeldig frem til godbitene.

Kengururotte Kengururotte I et forsøk hadde forskerne gjemt solsikkefrø i fire av i alt 128 små skåler som deretter ble fylt med sand. Kengururottene fikk lov til å lære seg hvor maten var, og dagen etter skulle de finne den igjen. Dyrene undersøkte i gjennomsnitt 15 skåler før maten ble funnet, men trengte bare å sjekke 11 skåler hvis det var plassert ulike gjenstander omkring på området. Det var hunndyrene som hadde mest nytte av de utplasserte gjenstandene, mens hannene klarte seg nesten like bra uten.