Drømmer dyrene som vi?

Katte- og hundeeiere påstår at kjæledyrene deres drømmer. Men er det noen gang blitt vitenskapelig bevist?

Hund sover i sengen med en bamse
© Shutterstock

Av god grunn kan man ikke spørre dyrene om de drømmer. Men i de siste årene har det vært forsket mye, og mangt tyder på at utallige katte- og hundeeiere har rett. I et forsøk på å øke innsikten i hvorfor mennesker sover og drømmer, undersøkte forskerne en rekke dyrearter. Og det viste seg at de aller fleste dyreartene brukte en større eller mindre del av søvnperioden på den såkalte REM-søvnen. REM er en forkortelse for Rapid Eye Movement (raske øyebevegelser) og gjenspeiler at øynene til en person som sover, beveger seg med kjappe rykk frem og tilbake under de lukkede øyelokkene. Samtidig pågår det en voldsom elektrisk hjerneaktivitet. Det er i første rekke under REM-søvnen mennesker drømmer, og derfor tror forskerne at det samme gjelder dyrene. Frem til nå har man fastslått REM-søvn hos samtlige av pattedyrene og fuglene som er blitt undersøkt. REM-søvnens utstrekning varierer fra to til 40 prosent av den totale sovetiden. Om det samme forholdet gjør seg gjeldende hos andre dyregrupper, er ennå usikkert. Det har for eksempel ikke vært mulig å registrere REM-søvn hos bananfluer, så det er tenkelig at fenomenet bare opptrer hos virveldyr. Siden drømmesøvn er så utbredt, regner forskerne med at det dreier seg om en urgammel biologisk aktivitet som strekker seg flere hundre millioner år tilbake i tiden. Men drømmenes funksjon er forskerne ennå usikre på. På samme måte som man ikke sikkert vet hvorfor mennesker drømmer, vet ingen hvorfor dyrene drømmer – og slett ikke hva de drømmer om.