Dødelig hjernesykdom angriper norske elger

Den smittsomme hjernesykdommen Chronic Wasting Disease er funnet i norske elger. Hittil har den vært begrenset til Nord-Amerika, men nå frykter myndighetene at svampaktige hjerner vil spre seg over hele Europa.

En hjerne rammet av Chronic Wasting Disease er soppaktig og slimete. Dessuten farger døde nevroner hjernevevet svart.

© Sylvie Benestad/Veterinærinstituttet

I mars 2016 ble den smittsomme hjernesykdommen Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesyke, oppdaget for første gang i et norsk reinsdyr.

Hjernen var svart og slimete av døde nevroner og gjennomhullet som en badesvamp. To måneder senere bukket to elger under for sykdommen.

>> Fascinert av dyrenes verden? Kjøp Illustrert Vitenskap her og les mer.

CWD er en såkalt prionsykdom, der proteiner klumper seg sammen i nervecellene slik at de mister evnen til å sende signaler og dør.

Elger som rammes av Chronic Wasting Disease (CWD), går ned i vekt og begynner å henge med hodet.

© WYOMINGPUBLICMEDIA.ORG

Elgene mister forstanden

Sykdommen utvikler seg langsomt og fører først til døden flere år etter at en elg er smittet.

I den periode begynner elgen å oppføre seg mer og mer merkelig.

Den henger med hodet og stavrer rundt som en Bambi på isen etter hvert som prionproteinene setter seg i ryggmargen.

Hele bestanden er i fare

Så langt har CWD vært begrenset til Nord-Amerika, der den har eksistert siden 1960-tallet.

I de siste 15 årene har antallet syke elger steget eksplosivt, og det kan kanskje være en del av forklaringen på at CWD nå har krysset Atlanterhavet.

Norske og svenske biologer følger nøye med på antallet elger og reinsdyr som er smittet med CWD, og om hjernesykdommen krysser grensen mellom de to landene.

I så fall kan hele Europas bestand av elger være i fare.