Uttrykket "som hund og katt" har ikke blitt til uten grunn. En hund og en katt er nemlig grunnleggende forskjellige, siden den ene er et flokkdyr og den andre er en einstøing.

© Africa Studio, Shutterstock

Derfor er hunder mer lydige enn katter

Hunder er flokkdyr og vant til å innordne seg i et hierarki. Derfor er de mer mottagelige for ordrer, siden de ser på eieren som en overordnet. Katter er einstøinger og vant til å gjøre som det passer dem.

En hund lærer raskt ulike kommandoer og kan trenes til å utføre temmelig kompliserte kunster, mens katter bare hører etter når de gidder.

Det skyldes primært at hunder opprinnelig er flokkdyr og har en medfødt evne til å innordne seg i et gitt hierarki og lystre flokkmedlemmer som står høyere i hierarkiet.

I forholdet mellom hunden og eieren oppfatter hunden alltid eieren som den høyest rangerte av de to.

Katter er einstøinger

Katter lever derimot, med enkelte unntak, alene eller parvis. Derfor har de ingen grunn til å være lydige eller innordne seg andre medlemmer av en flokk.

Det eneste kattedyret som lever i flokker, er løven, og dyrenes konge er også lettere å få til å lystre enn de mindre kattene.

Huskatter kan til en viss grad trenes opp, men det er en mye mer omstendelig prosess enn å dressere hunder.

Hunder kan trenes opp til høyt spesialiserte oppgaver – som å snuse opp narkotika – takket være en fortid som flokkdyr.

© ALAMY/IMAGESELECT