Shutterstock
Bjørn i hi

Bjørneblod skal hindre at menneskemuskler blir brutt ned

Eldre og fysisk svekkede kan kanskje få nytte av ny kunnskap om hvordan bjørner kan gå i hi og våkne igjen uten å være avkreftet.

Mennesker som er inaktive i en periode på grunn av for eksempel sykdom, mister raskt muskelmasse. Bjørner, derimot, kan ligge i dvale i opptil sju måneder uten at de våkner kraftig svekket.

Nå har japanske forskere fra universitetene i Hiroshima og Hokkaido funnet ut at hvis man tilfører serum fra svartbjørner som har gått i hi, til menneskelige muskelceller, kan man redusere tap av muskelmasse.

Teorien er at serumet fra de sovende bjørnene undertrykker en destruktiv mekanisme i menneskets muskler som vanligvis setter inn når musklene ikke brukes på en stund. Bjørner lider derimot ikke av denne uheldige fysiologiske mekanismen.

Store muligheter

Neste steg er å identifisere de hormonene og mekanismene som står bak proteinet MuRF1, som aktiverer ødeleggelsen av ubrukt muskelmasse.

«Teorien vår er at det er en biologisk faktor til stede i serumet som kan regulere protein-metabolisme i menneskelige muskelceller», forteller studiens hovedforfatter Mitsunori Miyazaki, forsker ved universitetet på Hokkaido.

Forskerne mangler også svar på hvorfor serum fra bjørner som er aktive om sommeren, ikke har den observerte effekten som det serumet som stammer fra bjørner som har gått i hi.

Oppdagelsen åpner for store muligheter. Mange eldre og syke får problemer med musklene på grunn av inaktivitet. Og potensialet i forhold til astronauter som har vært vekk fra jorden lenge, er tilsvarende betydelig.