Begår lemen virkelig kollektivt selvmord?

Jeg har ofte hørt at sultne lemen kaster seg i døden utfor bratte fjellskrenter. Er det sant, eller er det bare enda en myte?

Vilt norsk lemen på en stein
© Shutterstock

Beretningene om lemens masseselvmord er nesten like slitesterke som historiene om elefantenes kirkegård, og de har like lite med virkeligheten å gjøre. Lemen er smågnagere, og antallet av dem svinger voldsomt fra år til år. Noen år skjer det en eksplosjon i bestanden, og plutselig er det lemen overalt. Det er i forbindelse med dette fenomenet at vi kan oppleve de berømte vandringene. Plutselig forlater lemenene sine vante tilholdssteder og gir seg ut på vandring. Først vandrer de enkelte dyrene av sted for seg selv, men etter hvert slår de seg sammen i større og større grupper. Ifølge myten lar ikke disse flokkene seg stanse, så når dyrene kommer til havet, myldrer de bare ut i vannet til den sikre død. Men at det skulle forholde seg slik, stemmer ganske enkelt ikke med virkeligheten. Myten er blant annet blitt holdt i live av Disney-serien Eventyr fra virkeligheten fra 1950-årene, der man fikk se lemen i hundrevis kaste seg utfor skrenter. Men nærmere undersøkelser har vist at disse opptakene var arrangert. Det sto rett og slett en del menn på toppen av skrentene og kastet bøttevis med lemen utfor.