NHM/SPL

Topp 5: Hvor store kan menneskeaper bli?

Mennesket er større enn alle sine direkte forfedre, men hvilken art av menneskeaper er egentlig den største som har levd?

1. Gigantopithecus: 300 kg

I 1935 dukket de første restene av Gigantopithecus opp i Sørøst-Asia. Arten er beslektet med orangutanger og målte tre meter i høyden når den sto oppreist på bakbeina.

Studier av tennene viser at den var planteeter. Gigantopithecus døde ut for bare 300 000 år siden og kan ha møtt menneskearten Homo erectus.

2. Gorilla: 180 kg

Av de fire nålevende artene av gorilla er den østlige lavlandsgorillaen fra Kongo den største. Fullt oppreist er den nesten to meter høy.

Som de andre gorillaene er den truet, og opptellinger viser at det nå er under 5000 østlige lavlandsgorillaer igjen.

3. Chororapithecus: 160 kg

Chororapithecus er ifølge noen forskere en tidlig gorillaart, og størrelsen på tennene tyder på at den var nesten like stor som nålevende gorillaer.

Fortidsapen levde for om lag åtte millioner år siden i Etiopia og var tilpasset en diett av nøtter og harde frukter.

4. Nakalipithecus: 120 kg

Nakalipithecus levde for vel ti millioner år siden i det tørre skoglandskapet i Kenya. Akkurat hvor stor Nakalipithecus kunne bli, er imidlertid usikkert. Levningene ser nemlig ut til å bare være fra hunner.

Arten er den eldste afrikanske menneskeapen.

5. Ouranopithecus: 110 kg

Ouranopithecus er funnet i Hellas og levde for åtte–ni millioner år siden.

Det er en ekstrem forskjell i størrelsen på kjønnene, og de store hannene har minnet om dagens gorillaer. Tannsettet – særlig hos hunnene – ligner imidlertid mer på tennene hos menneskelinjen Homo.