Klonede aper ser dagens lys

En kinesisk forskergruppe har gjort noen ingen har greid før: å klone aper med samme metode som ga oss sauen Dolly i 1996. Håpet er at apene kan bidra til en rekke medisinske gjennombrudd.

Zhong Zhong og Hua Hua
© Allover

Genetisk er de helt like – akkurat som eneggede tvillinger. Men de to javaapene Zhong Zhong og Hua Hua er ikke tvillinger. De ble født med to ukers mellomrom.

Kinesiske forskere har nå klart å klone aper, og de har brukt en avansert kloningsteknikk kjent som SCNT – somatic cell nucleus transfer.

Teknikken er den samme som ga oss sauen Dolly i 1996.

Kan klone fra alle celler

SCNT gjør det mulig for forskerne å trekke ut DNA fra en hvilken som helst celle, ikke bare kjønnsceller. De bruker altså de såkalte somatiske cellene.

Deretter plasserer de DNA-et i en eggcelle som der det opprinnelige DNA-et er fjernet. Dermed utvikler klonen seg som et vanlig foster.

Hittil har ikke de klonede primatfostrene utviklet seg når de har blitt skapt ved hjelp av SCNT.

Men forskerne fant en måte å manipulere fostergenene på, slik at utviklingen kunne finne sted som planlagt.

Medisinske gjennombrudd på vei

Klonede aper kan bane vei for en lang rekke forskningsmessige gjennombrudd.

Først og fremst blir såkalte tvillingstudier mer tilgjengelige. Det innebærer at forskere kan teste for eksempel et medikament på én ape, mens også kan observere en ikke-medisinert klone.

Men det blir også lettere å teste medisiner som endrer gener. Forskerne kan bruke teknikken til å klone en ape med en endring på det genet de vil undersøke.

Neste skritt for forskerne blir å videreutvikle metoden, slik at kloning av aper går raskere og enklere.