Nahoko Tokuyama
bonobo, aper, adopsjon, menneskeaper, sjimpanser, adoptere

Bonoboer adopterer fremmede unger

Forskere har for første gang sett bonoboer adoptere små unger som de ikke var i familie med.

Dyr i naturen passer ofte på hverandres avkom, men det er uvanlig at de adopterer ungene helt. Enda sjeldnere er det at unger som ikke er en del av familien, tas inn.

Nå har forskere observert nettopp det i Luo-reservatet i Kongo. To hunner av arten bonobo har nemlig adoptert fremmede unger.

De to hunnene – fra hver sin gruppe av bonoboer – pleide, bar rundt på og sørget for mat til ungene i minst et år.

Slik oppførsel er tidligere observert hos primater – men det er første gang den er observert hos menneskeaper som bonoboene.

VIDEO: Adoptert bonobounge hygger seg med adoptivmoren sin

Den adopterte ungen Flora (på høyre side med fronten mot kameraet) spiser frukt sammen med adoptivmoren sin, Marie, og en annen unge, Margaux.

Ungene kom utenfra

I en uke der forskerne ikke observerte apene, kom det plutselig unger til flokken utenfra.

Hunnen Marie hadde allerede to unger, men adopterte plutselig ungen Flora, som tilhørte en annen gruppe bonoboer.

Marie passet og pleide alle de tre ungene – og ammet to av dem. Ifølge en av forskerne ga hun imidlertid sine egne unger litt mer oppmerksomhet enn den adopterte.

Den andre hunnen, ved navn Chio, er midt i femtiårene og adopterte ungen Ruby. Selv om Chio ikke produserte melk, lot hun likevel Ruby die hos seg.

Genetiske analyser viste senere at ingen av ungene var i slekt med de to gruppene.

Sjimpanser kan ta livet av utenforstående unger

Biologene er veldig overrasket over atferden. Andre menneskeaper, som sjimpanser, er ofte fiendtlige overfor unger fra andre grupper – og tar noen ganger livet av dem.

I motsetning til sjimpanser er bonoboer også som regel tolerante og imøtekommende overfor andre grupper som de møter for å dele mat og pare seg.

Adopsjon av fremmede unger kan altså henge sammen med bonoboenes generelle atferd, mener forskerne.

10 000 ville bonoboer er kanskje alt som er igjen i verden. Den sterkt truede menneskeapen lever i Vest-Afrika.