Hva skjer når to stjerner kolliderer?

1. september 2009

En gang mente man at kollisjoner mellom stjerner forekom sjelden, men nå vet vi at det er feil. I galaksesentere og i kuleformede stjernehoper med uvanlig stor stjernetetthet skjer det ofte kollisjoner. Halvparten av stjernene i en kulehop har opplevd sammenstøt, og det antas at det i hele universet sett under ett skjer en kollisjon hvert tiende sekund.

Det finnes flere alternative stjernekollisjoner. Hvis to vanlige stjerner av soltypen støter sammen, går de sammen og blir til én mye større og varmere stjerne. Men mer interessant er et sammenstøt mellom en hvit dverg og en vanlig stjerne. Hvite dvergstjerner er på størrelse med Jorden og har en enorm massetetthet på rundt et tonn per cm3. Når en hvit dverg møter en vanlig stjerne, blir den nesten til en kanonkule som farer mot målet. Massetettheten i den hvite dvergen er en million ganger større enn i den ordinære stjernen, så dvergen klarer seg bra. Men den ordinære stjernen, den blir knust og går fullstendig under.

En tredje mulighet er et sammenstøt mellom en hvit dverg og en rød kjempestjerne. Disse stjernene er mange tusen ganger større enn Solen, men består mest av tynn atmosfære. Kollisjonen med en hvit dverg fører til at dvergen river bort hele atmosfæren rundt kjempestjernen og blottlegger kjernen, som også er liten og er en hvit dverg.

Les mer om hvordan stjerner oppstår.

Les også

Kanskje du er interessert i...

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: