Kan signaler fra Jorden høres i rommet?

Vi gir oss til kjenne gjennom vår kommunikasjon. Men kan vi i praksis bli hørt utenfor solsystemet?

1. september 2009

Helt siden Heinrich Hertz i 1888 utførte de første forsøkene med elektromagnetisme i rommet, har vi så å si røpet vår eksistens overfor eventuelle vesener som måtte lytte der ute. Men signalstyrken avtar raskt med avstanden fra Jorden og går gradvis tapt i støyen fra de andre, naturlige radiokildene i verdensrommet. De hypotetiske fremmede har imidlertid flere muligheter. For det første har de kanskje så store tekniske kunnskaper at de kan bygge enorme parabolantenner og dermed oppfange tilsvarende svakere signaler. Men fordelen for dem vil egentlig være kjennskapet til at vi benytter oss av bølger som svinger regelmessig, slik at de kan innstille mottakeren nøyaktig på riktig frekvens. På Jorden har vi i flere tiår lyttet etter livstegn ved hjelp av blant annet Arecibo-teleskopet. Astronomene mener det er realistisk at vi kan oppfange signaler fra en sivilisasjon flere hundre lysår fra Jorden. Og med den teknologien en fremmed kultur må antas å være i besittelse av, burde også det omvendte kunne la seg gjøre – minst.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: