Ship changes

Skipsfarten må sette alle kluter til

Det er urealistisk å skulle bytte ut alle lasteskip i verden i løpet av 25 år, men en rekke tiltak kan gjøre de eksisterende skipene mer miljøvennlige.

25. november 2009 av Ib Salomon

Gjenbruk av spillvarme!

Energiforbruket kan kuttes med 10 prosent hvis spillvarmen i eksosen gjøres om til strøm som både kan brukes om bord og bidra til å drive skipet fremover.

Sett ned farten!

En tommelfingerregel sier at man kan spare 3 prosent drivstoff ved å senke farten 1 knop. Forklaringen er at skipets motstand i vannet øker med tredje potens av farten.

Sett seil!

Forsøk viser at lasteskip med drageseil kan spare mellom 10 og 35 prosent bunkers. SkySails, som lanserte ideen, anslår at cirka seks av ti lasteskip er egnet til å føre seil.

Trim motor og propell!

Justering av drivstoffinjeksjonen i maskinen kan på flere skip føre til en drivstoffinnsparing på 3 prosent. Nye propelltyper kan utløse ytterligere besparelser.

Tøm ballasttanken!

Ballast kan ofte trenges, men like ofte seiler skip med mer ballast enn nødvendig. For mye ballast får skipet til å ligge dypere i vannet, noe som øker forbruket av bunkerolje.

Blås luft under skipet!

Sender man en luftstrøm ned under skroget, kan bunkersinnsparingen bli cirka 10 prosent. Motstanden mellom luft og vann er mindre enn tilsvarende mellom skip og vann.

Mal skroget!

På alt av eksisterende skip kan et nymalt skrog være en god investering. Et bedre bunnstoff hindrer at skroget gror til, og det gir både lavere friksjon i vannet og dermed et lavere drivstofforbruk.

Enorm effekt

Det kan foretas mange miljøvennlige inngrep på flåten av lasteskip som i dag seiler på verdenshavene.

Det er med andre ord ikke nødvendig å kontrahere nye skip for å gjøre skipsfarten litt grønnere. Med de tiltakene som er skissert her, og som i tillegg er økonomisk attraktive for rederiene å sette ut i livet, er det sannsynlig å tro at skipsfarten skal klare å redusere CO2-utslippet med rundt 30 prosent i løpet av 25 år.

Les også

Kanskje du er interessert i...

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: