Windmills at sea

Teknologien kan hjelpe oss med å få klimaet på rett kurs

I desember møtes politikere fra hele verden. Målet er å komme frem til en avtale som skal bremse den globale oppvarmingen, primært ved å redusere utslippene av CO2.

19. oktober 2009 av Ib Salomon

For bare åtte generasjoner siden begynte menneskene for alvor å bruke maskiner, og for bare fire generasjoner siden satte vi oss inn i de første bilene. Energien til maskinene og bilene skaffet vi ved å hente kull, gass og olje fra Jordens store lager av fossilt brensel, og i svært mange år var det ingen som tenkte på at bruken kunne få konsekvenser for klimaet.

Det vet vi nå, takket være tusenvis av forskere som har bidratt med viten til FNs klimapanel, IPCC. Når vi forbrenner kull, olje og gass, dannes det milliarder av tonn med CO2 – den viktigste av drivhusgassene. Uten regulering kan Jorden være på vei til å bli seks grader varmere. Skjer det, vil følgene bli katastrofale – slik ny forskning fra iskappen i Antarktis viser med all mulig tydelighet.

Men den gode nyheten er at vi ifølge forskerne har teknologien til å holde den globale oppvarmingen nede på to grader – et mål som de fleste forskere finner forsvarlig. Det krever en kolossal omlegging av hele vår energiproduksjon, for rundt 80 prosent av den er fortsatt basert på forbrenning av kull, olje og gass. Men det kan godt la seg gjøre hvis bare det internasjonale samfunnet arbeider sammen om utfordringen.

Jo raskere, desto bedre

Faktisk har vi gjennom avtaler og i fellesskap tidligere løst andre store miljøproblemer: Vi har for eksempel fått fjernet bly fra bensin, vi har satt en stopper for sur nedbør, som for 10–20 år siden truet med å drepe skogene, og vi har effektivt fått bremset nedbrytingen av ozonlaget, som beskytter oss alle mot farlig stråling fra Solen.

Nå gjelder det drivhusgassene og først og fremst CO2, som spres når vi forbrenner kull, olje og gass. Jo før vi kommer i gang med å begrense utslippene, desto bedre. Forskerne ved IPCC er enige om at det blir vanskeligere og dyrere, jo lenger vi venter. Går vi for alvor i gang nå, er det til gjengjeld en god tilleggsgevinst å hente i form av en rekke jobber i omleggingen av energiforsyningen.

Wave power

Bærekraftig teknologi er nødvendig

En annen viktig grunn til å påskynde prosessen er å få den nye teknologien på plass før den tredje verden gjentar alle feilene som den industrialiserte verden har begått de siste 100 årene. Energibehovet i u-landene vokser allerede eksplosivt i dag – blant annet i Kina, India og Brasil – og det er avgjørende at dette behovet ikke blir dekket av fossilt brensel, men av mer bærekraftig teknologi.

For én ting er et faktum: Det er naivt å tro at verdens befolkning – i rike såvel som fattige land – vil redusere energiforbruket i tiårene som kommer. I løpet av de siste 100 årene har vi tyvedoblet det samlede energiforbruket, og økningen vil bare fortsette i takt med at vi blir flere og flere mennesker på kloden, som alle ønsker en høyere og høyere levestandard. Kravene til den nye energiteknologien blir derfor også tilsvarende høyere jo lenger vi venter.

Den politiske utfordringen er kolossal, og tidspresset er enormt, men vi besitter faktisk alt nå den nødvendige teknologien for å få klimaet på rett kurs – og ikke nok med det: Vi kan klare det i løpet av de neste 25 årene.

Følg med

I månedene som kommer, kan du lese mer om hvordan vi kan få kontroll over utslippet av drivhusgasser. I temaserien "Klimaet på rett kurs" setter Illustrert Vitenskap søkelyset på løsningene vi bør satse på i fremtiden.

Les de store artiklene om løsningen av energiforsyningen, transport og jord- og skogbruk i Illustrert Vitenskap nummer 16, 17 og 18.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: