Hvorfor er glass gjennomsiktig?

”Hvorfor er noen materialer, for eksempel glass, gjennomsiktige, mens de fleste ikke er det? Skyldes det at vi ser gjennom atomene? Er glass egentlig helt gjennomsiktig, for det burde jo være noe som sperrer?”

1. september 2009

Lys består av fotoner, som er små pakker av elektromagnetisk energi, og bare når det lykkes flesteparten av fotonene å slippe gjennom et materiale, opplever vi det som gjennomsiktig. Når lys treffer atomene i de fleste materialer, får det elektronene til å skifte bane eller atomkjernene til å vibrere. I stedet for å slippe igjennom blir lysets energi altså absorbert og omdannet til varme. I glass er imidlertid den atomære sammensetningen akkurat slik at energien i det synlige lyset er for stor til å få atomkjernene til å vibrere og for liten til å få elektronene til å skifte bane. Resultatet er at det synlige lyset går nesten uhindret gjennom glassruten. Men selv om glass oppleves som gjennomsiktig, er det faktisk ikke alt lyset som slipper igjennom. Når lyset treffer en rute, blir cirka fire prosent reflektert, og det samme gjelder når lyset skal ut av ruten igjen. Det er altså normalt bare cirka 92 prosent som kommer igjennom. Resten kalles glassets reflekstap. Mens et vindu lar det meste av det synlige lyset slippe igjennom, sperrer det imidlertid for mesteparten av den ultrafiolette og infrarøde strålingen. Glassets evne til å bremse den infrarøde strålingen er faktisk årsaken til at det kan bli så varmt i et drivhus. Varmen oppstår fordi glasset slipper det synlige lyset igjennom så det kan varme opp jorden og plantene. Jorden og plantene sender til gjengjeld ut infrarød varmestråling, men denne strålingen slipper ikke gjennom glasset. Resultatet er den velkjente kraftige oppvarmingen.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: