Green network

Alle kan bidra til det grønne nettverket

Et stort, felles nettverk som fordeler elektrisitet, løser det grunnleggende problemet med at de fornybare energikildene ikke nødvendigvis gir oss energien akkurat når vi trenger den.

9. november 2009 av Ib Salomon

Med et grønt nettverk vil det alltid finnes strøm til rådighet når behovet oppstår – uansett tid på døgnet, hele året rundt.

Vindkraft

Nord-Europa ligger i vestavindsbeltet. Vinden blåser store deler av året – og mest i vinterhalvåret når behovet for energi er størst. Store vindmølleparker er allerede reist til havs, og ytterligere er under utbygging.

Wind power

Vannkraft

Vannkraft er en for lengst etablert og svært viktig ressurs som utnyttes i stor skala blant annet i Norge, Sverige, Skottland og landene rundt Alpene. I perioder er det stort vannkraftoverskudd – ikke minst om natten.

Water power

Solenergi

I Sahara og store deler av Midtøsten er skyer en sjeldenhet. Solen står høyt på himmelen hele året, og kraftverk basert på solpaneler og solceller kan med fordel etableres der og gi strøm mens det er dag.

Solar power

Geotermisk energi

Noen få steder i Europa er jordvarmen så høy at den allerede er tatt i bruk i geotermiske kraftverk, blant annet i Italia og på Island. Denne løsningen er aktuell flere steder hvis man borer seg ned til 5000 meters dyp.

Geothermal power

Bølge- og tidevannskraft

Utnyttelsen av energien i bølger og tidevannsstrømmer er ennå liten, men de første kommersielle anleggene er alt nå i drift. Potensialet er meget stort, ikke minst langs kysten av Irland, Storbritannia og Portugal.

Wave power 2

Grønne energikilder tar teten

Den totale energimengden i de fornybare kildene er ufattelig stor. Teoretisk sett kan for eksempel vindmøller alene dekke hele verdens energibehov – og faktisk har forskere ved Harvard University i USA nylig beregnet at vind kan levere hele 40 ganger verdens totale strømforbruk.

Andre ser mer nøkternt på det, men tar vi skrittet fullt ut og etablerer et globalt grønt nettverk, er det realistisk at 70 prosent av vårt elforbruk dekkes av fornybar energi om 25 år.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: