Stormy day on peer

Hvordan blir det storm?

Hva er det egentlig som skjer med været når høststormene melder sin ankomst?

25. januar 2011

Ordet storm brukes i mange forbindelser.

I de engelsktalende landene kan storm være både en tropical storm, extratropical storm, thunderstorm, hailstorm og ice storm. I klimabeltet nord for tropene og helt opp til de arktiske strøkene brukes imidlertid ordet storm oftest om den ekstratropiske stormen når lavtrykkssystemet omfattes av vindhastigheter av storms styrke, altså fra 24,5 m/s til 32,6 m/s.

En storm begynner som en forstyrrelse

En storm begynner som en liten forstyrrelse i sonen som skiller varm og kald luft. Frontsonen er i konstant bevegelse, og der den varme luften avanserer, presses luften til værs, mens trykket faller ved overflaten. Trykkfallet fører med seg en tiltagende bevegelse rundt lavtrykkets sentrum etter hvert som det oppstår likevekt mellom trykkreftene inn mot lavtrykket og corioliskraften, som på vår halvkule trekker all bevegelse mot høyre.

Øverst i troposfæren foregår det en lignende prosess der det dannes et lavtrykk som er presset inn i de kalde luft-massene. Dette forsterker transporten av kald luft inn mot den varme luften, slik at prosessen forsterkes og blir en bevegelse rundt lavtrykket. Så lenge andre meteorologiske systemer ikke forstyrrer prosessen, opptrer den som selvforsterkende fordi den henter sin energi fra ulikevekten mellom kald og varm luft.

Kraftig storm rammer i kaldfrontens fortropp

Den kraftigste vinden oppstår gjerne i kaldfrontens kraftige regn-, hagl- eller tordenvær eller rett etter den kalde luften som ofte trekker byger med seg. I ekstreme tilfeller når vind-hastighetene kommer opp i orkans styrke, har det vist seg at de høyeste vindhastighetene er blitt målt i den varme luften innenfor kald-fronten, med et ekstra kraftig belte av vind noen få hundre kilometer fra lavtrykkets sentrum.

Storm, orkan eller syklon?

Få orden på de ville vindene i vår store artikkel her:

Temperaturforskjeller

Her i Skandinavia får vi høststormer når kraftige lavtrykk fra Atlanteren kommer inn over området. Lavtrykket oppstår som følge av betydelige atmosfæriske temperaturforskjeller. Om høsten skjer det der varm luft fra Sør-Europa støter sammen med de kalde luftmassene fra Arktis.

Ved sammenstøtet presses varmluften til værs der den utvider seg, slik at trykket faller over området. Deretter suger lavtrykket til seg luft, og det skaper en vind som lett kan komme opp i storms styrke.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: