Sinkhole, Los Angeles

Naturen forbereder hullene over lang tid

7. mars 2011 av Keld Conradsen

Synkehull skapes over mange år i en naturlig prosess når vann fra overflaten trenger ned i grunnen, som for det meste er av kalkstein. Vannet skaper underjordiske hulrom som overflatematerialet faller ned i, og menneskelig aktivitet forsterker utviklingen slik at hullene i dag oppstår hyppigere enn før.

1. Når regnvann treffer jordoverflaten, blir vannet svakt surt. Det skjer på grunn av forråtnelsesprosesser som konstant foregår i de øverste jordlagene. Det sure vannet siver ned gjennom grunnen av kalkstein.

2. Kalksteinen løses gradvis opp av det sure vannet, og i løpet av mange år dannes det huler i grunnen. Hvis grunnen består av salter, må ikke vannet engang være surt for å skape underjordiske hulrom.

3. Når jordoverflaten til slutt er tilstrekkelig underminert, styrter overflatematerialet plutselig ned i hulen. I bebodde områder kan mennesker, bygninger og biler trekkes med ned i dypet.

Den menneskelige faktor 1 På grunn av det store vannforbruket til husholdninger, landbruk og industri forbruker vi grunnvannet, og dermed senkes grunnvannsspeilet mange steder i verden. Konsekvensen av dette blir bl.a. at synkehull forekommer oftere. En underjordisk hule full av grunnvann kan nemlig holde seg stabil lenge, men når hulen tømmes for vann fordi grunnvannet synker, blir grunnen ustabil og kan lettere synke sammen.

Den menneskelige faktor 2 Selv når grunnen ikke består av kalkstein, men f.eks. av vulkansk pimpstein, kan menneskelig aktivitet forårsake synkehull. Ved brudd på kloakkledninger kan store mengder utstrømmende vann rett og slett skylle bort grunnen slik at jordoverflaten kollapser ned i den store hulen som er dannet i grunnen. Dette var trolig nettopp det som skjedde i Mellom-Amerikas største by, Guatemala by, i både 2007 og 2010.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: