Abandoned touristsite, the Dead Sea

Mer vann i sjøen kan hindre hull

7. mars 2011 av Keld Conradsen

Løsningen er å skaffe mer vann i sjøen. Men fordi det er store økonomiske interesser i å bruke Jordan-elvens vann til irrigasjon, er det ikke realistisk å få et større tilsig fra elven slik som i gamle dager. Da gjenstår bare en mulighet, nemlig å grave en kanal sørover tvers gjennom ørkenen til Rødehavet. Det ville en gang for alle stabilisere vannstanden i Dødehavet og stoppe en videre utvikling av synkehull.

En slik kanal har det vært snakket om lenge, og kanskje vil den en dag virkelig bli utført. Men det ligger fortsatt mange år inn i fremtiden, og i mellomtiden arbeider Eppelbaum og kollegene hans med å ut-vikle en teknologi som kan finne hulrommene i grunnen og varsle om fremtidige synkehull.

Til dette formålet har de tatt i bruk et helt arsenal av geofysiske metoder. Lev Eppelbaum gjør oppmerksom på at man i farlige områder som ved Dødehavet vil være nødt til å overvåke grunnen kontinuerlig, for nye hull kan hele tiden være under utvikling. Til slik overvåking er det nyttig med fjernstyrte fly som er i stand til å fly over områdene i lav høyde. Slike fly kan man utstyre med måleinstrumenter som utnytter den såkalte VLF-teknikken (very low frequency). Teknikken måler forstyrrelser i jordens magnetfelt som er forårsaket av uhyre lavfrekvente elektromagnetiske bølger.

Lev Eppelbaum

Datamodeller skal sladre om risiko

Den luftbårne overvåkingen kan dessuten suppleres med mer tradisjonelle geofysiske metoder på bakken. En av disse er målinger av jordens gravitasjonsfelt. Et hulrom i grunnen betyr litt mindre masse på nettopp det stedet og dermed en litt lavere gravitasjonsakselerasjon ved jordoverflaten, noe man kan måle med fintfølende instrumenter.

En annen metode er å sende strøm gjennom grunnen og måle den elektriske motstanden, noe som viser noe om grunnens beskaffenhet.

En tredje metode er en moderne utgave av tradisjonelle seismiske målinger der man sender trykkbølger ned gjennom grunnen og fanger opp lydbølger med avanserte mikrofoner og til slutt får et bilde av strukturen i grunnen.

Det lyder kanskje ganske komplisert, og geofysikk er også et høyteknologisk forskningsfelt. Lev Eppelbaum og kollegene hans har imidlertid utviklet datamodeller som kan forene alle geofysiske data til et samlet, tredimensjonalt bilde av den hullete grunnen. De håper at metoden i nær fremtid vil kunne brukes til å overvåke potensielt farlige om-råder ikke bare ved Dødehavet.

Som Eppelbaum sier: ”Våre metoder kan brukes av ingeniører og geofysikere over hele verden.”

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: