Les også

Hva er oktan?

Hva er oktan?

Kan gassutslipp få en oljerigg til å synke?

Kan oljeboringsplattformer stå i fare for å synke hvis det plutselig frigis store mengder gass fra borehullet?

1. september 2009

Til tross for at en flytende oljeboringsplattform er solid, kan den fort gå ned selv om den er helt i orden. Heldigvis skjer det sjelden, men opptakten til slike havarier er ikke uvanlig. Forutsetningen er at riggen borer i et gassfylt reservoar, og at trykket i reservoaret er vesentlig høyere enn trykket i borehullet. Vanligvis holder oljearbeiderne trykket oppe i borehullet ved å helle et passe stort kvantum boreslam i det. Men hvis de feilberegner noe, kan gassen presse seg ut av reservoaret, inn i borehullet og opp gjennom hullet mot havbunnen. I slike tilfeller prøver arbeiderne først å stanse gassen ved å helle ekstra tungt boreslam i borehullet. Virker ikke det, skal en såkalt blowout-preventer – en diger ventil – på havbunnen stanse gassen. Slår det feil, vil gassen strømme ukontrollert ut, og plattformen vil oppleve en såkalt blowout med gassbobler som stiger til overflaten rundt den flytende riggen. Da kommer plattformen i konflikt med Arkimedes’ lov: Et legemes oppdrift er lik tyngden av den fortrengte væskemengden. Det betyr at oljeriggen flyter så lenge den veier mindre enn ett tonn for hver kubikkmeter vanntett skrog. Men hvis en tredel av hver kubikkmeter vann rundt riggen plutselig er gassbobler, veier ikke vannet lenger ett tonn per kubikkmeter, men bare 667 kilo. Da kan oljeriggen bli tyngre enn vekten av vannet den fortrenger, slik at den til slutt synker. Det skal overraskende lite gass til for å senke en oljerigg fordi trykket i vann stiger med nesten én atmosfære per ti meters vanndybde – på havbunnen stiger trykket omtrent like mye for hver femte meter. Hvis gassen eksempelvis strømmer ut av et reservoar 3000 meter under en havbunn 1000 meter under havflaten, så er trykket i reservoaret i størrelsesordenen 700 atmosfærer. I så fall vil alle gassbobler på cirka en halv liter i reservoaret redusere oppdriften i en kubikkmeter vann til to tredeler ved havflaten.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: