Tundra

Jorden må få karbonet tilbake

Et intensivt jordbruk har i årtier trukket ut karbon av jordsmonnet. Tiden er inne for å snu utviklingen. Forskerne foreslår flere metoder for lagring av karbon i jorden, også for å få ned den økte drivhuseffekten.

9. desember 2009 av Ib Salomon

Bare i USA har skog og dyrkbar mark kapasitet til å suge opp 650 millioner tonn CO2 i året – det er rundt 11 prosent av det totale amerikanske utslippet. Det viser beregninger fra forskere ved Soil Science Society of America. De mener at vi undervurderer den betydningen som behandlingen av jordsmonnet kan få for fremtidens klima.

Forskerne viser til at vi med forholdsvis enkle midler kan få jordsmonnet til å inneholde mye mer karbon enn det gjør i dag. Gevinsten vil fordobles, for hvis vi lar jordsmonnet være et karbonlager, vil vi samtidig gjøre det mer fruktbart og robust fordi det også blir bedre til å holde på fuktigheten.

Intensivt jordbruk gir mindre karbon

Til nå har utviklingen stort sett gått den gale veien. Intensivt jordbruk har minsket jordsmonnets karboninnhold, viser målinger fra en rekke europeiske land. I Belgia har forskere analysert hele 210 000 jordprøver for å fastslå karboninnholdet, og resultatene viste at det hvert år i løpet av den undersøkte 10-årsperioden forsvant 76 gram karbon fra hver eneste kvadratmeter jord.

Sett under ett inneholder europeisk jordsmonn rundt 71 milliarder tonn karbon, men potensialet er langt større. Reetablering av myrer som gjennom årrekker er blitt drenert, er en av de meste effektive metodene. Den blir likevel slått av nedpløying av karbon – en metode som enkelte steder samtidig vil øke avlingenes størrelse.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: