Stiger verdenshavene alt nå?

Det snakkes mye om at havnivået stiger på grunn av polaris som smelter. Men kan man alt nå registrere det, og hvordan vil utviklingen bli?

1. september 2009

Siden år 1900 er den globale vannstanden økt med mellom 10 og 20 centimeter, hvorav perioden 1993–2003 sto for hele tre centimeter. Over hele kloden er det naturlig vannstandsvariasjon fra år til år. Men særlig som følge av satellittmålinger har ekspertene fastslått at havet faktisk stiger på verdensbasis – selv om nivåøkningen er nokså skjevt fordelt på verdensdelene som følge av endringer i havstrømmer og temperaturer. Forskerne diskuterer fremdeles hva stigningen skyldes. Men de aller fleste knytter den til den globale oppvarmingen som blant annet har som resultat at isbreer og iskapper smelter. Det gir mer vann i alle hav, og vannet tar også større plass når temperaturen øker. Flere beregninger tyder på at utviklingen vil fortsette. Ifølge FNs klimapanel IPCC vil vannstanden i verdenshavene stige med mellom 12 og 88 centimeter frem til år 2100. Hvor mye havene vil stige, kommer an på utslippet av drivhusgasser. Men selv om bruken av drivhusgasser kan begrenses, er det neppe tvil om at stigningen i en viss grad vil fortsette også etter år 2100. Skulle dette stemme, risikerer millioner av mennesker i lavtliggende områder å bli hjemløse på grunn av oversvømmelser. Store deler av Bangladesh vil stå under vann, og storbyer som Calcutta, London og New York vil bli truet.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: