Gletcher

Tyngdekraft avslører breer som smelter

Breer som smelter er hovedårsaken til at vannstanden i havet stiger. Forskerne har nok lenge trodd det, men troen har vært svakt fundert.

1. mai 2012

En opptelling viser at det finnes over 160 000 isbreer i verden, men bare 120 av dem er blitt målt opp for at man skal kunne se hvor mye smeltevann de avgir. Nå har imidlertid en gruppe forskere studert alle klodens breer med en ny høyteknologisk metode: satellittmålinger av Jordens gravitasjonsfelter.

Tyngdekraften skyldes summen av alle lokale gravitasjonsfelter som avhenger av massen – enkelt sagt vekten – av fjell, sjøer, havet og isen i breene. Når breene tiner, og smeltevannet renner ut i havet, medfører det et enormt tap av masse som merkes som en litt svakere tyngdekraft i det aktuelle området.

Denne endringen blir registrert av satellitten GRACE som NASA og den tyske luft- og romfartsorganisasjonen DLR plasserte ut i 2002. Analyser av data hentet inn gjennom mange år, viser at breer som smelter, har skapt en økt vannstand de siste ti årene på 1,5 mm per år – noe mindre enn man har antatt til nå.

Bortsett fra nedsmeltingen av innlandsisen på Grønland og i Antarktis – som samlet står for 72 prosent av vannstandsøkningen – er det breene i Canada, Alaska, sør i Sør-Amerika og på Island som smelter mest. Noe overraskende viste undersøkelsene at breene i Himalaya smelter hele 90 prosent langsommere enn forskerne først trodde.

Her kommer vannet fra

De blå områdene angir at breene smelter, de røde at de vokser. Innlandsisen på Grønland og iskappen i Antarktis er utelatt i kartet.

Skalaen angir hvor mye breen har smeltet eller vokst i centimeter.

Les også

Kanskje du er interessert i...

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: