Hole in iceberg

Hvordan kan det bli hull i isfjell?

Av og til når man ser isfjell, er det store hull i dem som får dem til å ligne broer. Hvordan oppstår disse hullene?

Hullene i isfjellene oppstår vanligvis som følge av erosjon, i dette tilfellet slitasje fra vind, strøm og bølger.

Uthulingen starter ved en naturlig fordypning i isen, eller der isen er mindre kompakt fordi den har luftblærer eller er dårligere komprimert enn isen omkring. Slik is er skjør og lettere for havet å erodere bort.

Sommerstid kan uthulingen også begynne på steder der isen kanskje er litt mørkere og derfor blir fortere varm og smelter når solen skinner på sitt mest intense.

Har det først oppstått en fordypning nær isfjellets vannlinje, vil prosessen gå forholdsvis raskt. Fordypningen vil nemlig fokusere bølgeslaget, akkurat som en smal fjord fokuserer tidevannet. Når bølgene på denne måten får konsentrert kraften, deler de ut mesteparten av energien i bunnen av fordypningen, som derfor blir bare stadig dypere.

Til slutt har bølgene gravd seg tvers igjennom isfjellet, og hullet er et faktum. Bare cirka ti prosent av et isfjell befinner seg over havflaten, resten ligger under vann. Årsaken til det er at is har ti prosent mindre densitet enn vann. Men når deler av isfjellet som står over havflaten, blir borte på grunn av erosjon, hever resten av isen seg litt for å veie opp for tapet av masse.

Når isfjellet hever seg, kommer isen i bunnen av det utgravde hullet opp til overflaten der bølgene bare fortsetter påvirkningen og øker hulldiameteren ytterligere. Slik kan det fortsette helt til buen over hullet bryter sammen.

Slitasjen er skyld i hullene i isfjellene

Hullene i isfjellene skyldes slitasje fra vind og bølger. I en periode kan mange isfjell ha ett eller flere hull mens de langsomt smelter og forsvinner.

1. Isfjellet ved Sanderson Hope sør for Upernavik på Grønland eksisterer fremdeles.

2. Erosjon fra vind, strøm og bølger har fått isfjellet til å kalve. Det har skapt et hull.

3. Isfjellet sett fra motsatt side. Sol og vind har fått ”broen” over hullet til å bryte sammen.

4. Etter flere små kalvinger er isfjellet blitt mye mindre, og snart vil det forsvinne helt.

Smeltevann kan skape tunneler i isen

Isbreer kan ha såkalte mouliner. Det er sprekker og hull som har oppstått der smeltevann fra breoverflaten styrter loddrett ned gjennom store runde kanaler. Andre smeltevannsløp har funnet veien inn under breen og fungerer som elver som fører vannet ut til brekanten og videre ut i havet.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: