Hvorfor finnes det sex?

Hvorfor er det slik at vi utgjør to ulike kjønn og ikke bare formerer oss uten sex?

1. september 2009

Arter med seksuell forplantning er dyktigere til å utnytte sparsomme ressurser i miljøet enn de aseksuelle artene. Det skyldes at seksuell formering skaper en større variasjon i avkommet, som derved settes bedre i stand til å skape seg separate nisjer i et uensartet miljø. En større variasjon i avkommet fungerer også som en slags artsforsikring fordi det er bedre sjanse for at arten vil overleve en større endring i livsbetingelsene. Den store variasjonen blant de seksuelle artene oppstår fordi formeringen bare skjer etter at en eggcelle og en sædcelle med hvert sitt kromosomsett fusjonerer og skaper grunnlaget for et nytt individ med et dobbelt kromosomsett som er forskjellig fra foreldrenes. Aseksuelle arter formerer seg ved jomfrufødsel, også kalt partenogenese, som resulterer i avkom som er identiske kloner av morsindividet. Denne formeringsstrategien gjør de aseksuelle artene bedre egnet enn de seksuelle til å utnytte ressurser som er ensartet og forekommer i store mengder, blant annet fordi de kan formere seg ytterst raskt. Visse dyrearter som for eksempel dafniene kan faktisk formere seg kjønnet eller ukjønnet avhengig av hvor mye føde det finnes på levestedet.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: