Venskab Top

12 psykologiske triks til å skape nye vennskap

Vennskaper er viktige for livskvaliteten, og ofte kan det være vanskelig å si hvorfor vi har de vennene vi har. Men vitenskapen har svarene, og dermed også manualen for hvordan du kan skape nye vennskaper og styrke de du har.

1. september 2016 av Jakob Priess

Hvorfor er du venner med de du er venner med? Og hvordan ble dere egentlig venner?

De fleste vennskap etableres og bygges opp over mange år, men et sted har de begynt – og av en grunn.

Vi har gjort et dypdykk i psykologien for å finne ut hvorfor vennskaper oppstår, og dermed også hvordan du kan bli mye bedre til å ta de første skrittene og få nye venner i livet ditt.

1. Speil andres adferd

Når du snakker med et annet menneske og bevisst eller ubevisst speiler personens kroppsspråk, fakter og ansiktsuttrykk, vil personen automatisk like deg bedre.

I 1999 påviste forskere fra New York University denne såkalte «kamelon-effekten» i et forsøk med 78 menn og kvinner.

Forsøkspersonene ble bedt om å arbeide sammen med personer som de trodde var andre frivillige, men som i realiteten var en del av forskerteamet.

De som fikk en partner som målrettet speilet kroppsspråk og mimikk, ga senere uttrykk for langt høyere sympati for vedkommende.

2. Invester tid

Kvinder drikker kaffe

Sørg for å tilbringe tid sammen med den person du vil være venner med. Det er enkelt, men det fungerer.

Vitenskapen har flere ganger siden 1950-tallet dokumentert den psykologiske effekten: Jo mer tid du tilbringer med en person, jo større er sjansen for at personen har en positiv oppfatning av deg.

Senest leverte psykologer fra University of Pittsburgh dokumentasjonen da de gjennomførte et eksperiment blant sine psykologistudenter.

Fire unge kvinner ble satt til å dukke opp ved undervisningen i ulikt omfang, og senere uttrykte de mannlige studentene klart mest interesse for de kvinnene som hadde vært der i flest timer. Ingen av kvinnene hadde interagert med mennene.

3. Gi komplimenter

Vær gavmild med å gi komplimenter og omtale folk rundt deg i positive vendinger. Det reflekterer direkte tilbake på deg selv.

Fenomenet «spontaneous trait transference» er velkjent innenfor psykologi: Hvis du omtaler andre på en bestemt måte, vil andre tillegge deg de samme egenskapene.

Altså: Hvis du beskriver en person som hyggelig, samvittighetsfull og morsom, vil omgivelsene automatisk se deg som mer hyggelig, samvittighetsfull og morsom.

Det finnes til og med vitenskapelig dokumentasjon for at det har en effekt selv om personene rundt deg utmerket godt vet at du faktisk ikke har disse egenskapene.

Legg merke til at dette også skjer når du baktaler eller nedverdiger andre: Da vil de som hører dette se deg med mer negative øyne.

4. Vær i godt humør

Kvinde jubler

Hvis du utstråler at du er i godt humør, vil folk rundt deg også komme i bedre humør og tilskrive deg den positive følelsen.

Effekten kalles «emosjonell smitte» og bygger på at vi mennesker er uhyre flinke til å helt ubevisst avlese hverandres følelser – og reagere på dem.

Forskning på blant annet Ohio University og University of Hawaii viser at humør og følelser i ekstrem grad smitter gjennom vår ikke-verbale oppfatning av andres følelser.

Vi reagerer dermed på det vi selv oppfatter som andres humør, og derfor blir vi i bedre humør av å omgi oss med mennesker som utstråler dette.

5. Vis at du kan ta feil

Du bør ikke gå rundt og late som du er perfekt, for folk liker personer som gjør feil en gang i mellom.

«Pratfall-effekten» beskriver hvordan små feil og dumheter vil få andre mennesker til å like deg bedre enn hvis du fremstår som ufeilbarlig.

Effekten ble første gang oppdaget i 1966 av den eminente amerikanske psykologen Elliot Aronson, og er dokumenterte mange ganger senere.

Effekten er særlig merkbar hvis omgivelsene dine, for eksempel venner eller kolleger, ser på deg som spesielt dyktig på et eller annet feil – med i stand til å gjøre mindre feil som gjør deg «mer menneskelig».

6. Fokuser på felles verdier

Vi er mest tiltrukket av mennesker, vi deler verdier og interesser med, så fokuser på likheter og legg lite vekt på forskjeller.

Et viktig forsøk fra den amerikanske psykologen Theodore Newcomb dokumenterte i 1956 at like barn faktisk leker best.

En gruppe menn som ikke kjente hverandre fra før ble delt inn i grupper etter grunnleggende verdier og livsoppfatning. Deretter skulle de bo i samme hus.

Etter eksperimentet viste det seg at forsøkspersonene hadde dannet mye sterkere relasjoner med de som de delte flest verdier med.

7. Fysisk kontakt

Hånd på skulder

En flyktig berøring, en lett hånd på armen eller et prikk på skulderen for oppmerksomhet – alt dette kan bidra til at personen du snakker med får en mer positiv oppfatning av deg.

Det er kjent som underbevisst berøring – så flyktig at personen ofte ikke legger merke til det – og er et veldokumentert psykologisk knep.

En lang rekke studier underbygger dette – blant annet et restauranteksperiment foretatt av forskere fra University of Mississippi og Rhodes College i 1984.

Psykologene sammenlignet effekten av at en kelner kort berørte kunden når vekslepengene ble lagt tilbake på bordet. Det førte til at mengden driks steg markant.

8. Smil - bare smil!

Det krever bare et smil å få en person til automatisk å like deg bedre. Og effekten er så kraftig at vi husker folk bedre hvis de smilte til oss første gang vi møtte dem.

Det kan virke innlysende, og den vitenskapelige dokumentasjonen er massiv: Vi liker mennesker som smiler.

Forskere fra University of Wyoming viste i 2013 at kvinner automatisk liker andre kvinner bedre hvis de smiler – uansett om kroppsspråket ellers er lukket og avvisende.

Mer overraskende er det at et forsøk ved universitetet i italienske Firenze i 2015 påviste at vi faktisk husker folk bedre hvis de smilte til oss første gang vi så dem.

9. Del en hemmelighet

Hemmelighed piger

Fortell noe personlig om deg selv – noe som du ikke ville sagt til hvem som helst – og du vil oppleve at personen du forteller det til, automatisk vil føle seg tettere knyttet til deg.

Et forsøk ledet av Arthur Aron ved University of New York, foretatt i 1997, viste at dette skaper enormt sterke personlige bånd mellom mennesker.

Aron satte en gruppe amerikanske studenter til å snakke sammen i 45 minutter for å «bli kjent med hverandre».

Halvparten fikk kort med spørsmål som var ganske overfladiske, for eksempel «hvor liker du å dra på ferie?»

De andre fikk kort med svært personlige spørsmål, som «hvordan er forholdet ditt til moren din?»

De som hadde delt svært personlige opplysninger kunne etter samtalen forteller om et langt sterkere bånd til samtalepartneren enn de som hadde drevet small-talk.

10. Forvent en positiv reaksjon

Når du tenker positive tanker om en person, vil du helt automatisk behandle personen mer positivt, og det vil medføre at personen tenker mer positivt om deg.

«Pygmalion-effekten» er den psykologiske betegnelse for sammenhengen mellom din oppfatning av en person og den måten du behandler vedkommende på.

I praksis betyr det at hvis du har at hvis du har negative forventninger til en person, vil du automatisk og ubevisst møte vedkommende med negativitet – og naturligvis også omvendt.

Kjedereaksjonen oppstår når den andre personen deretter reagerer på din adferd og dermed speiler din negative eller positive holdning.

11. Vis sans for humor

Humor er et uhyre sterkt redskab for å skape personlige relasjoner, og å kunne le sammen er et viktig skritt skritt mod et solit vennskap.

Ingenting bringer folk sammen som latter, og faktisk er det vitenskapelig grunnlag for å slå fast at mangel på humor – altså manglende evne til å se det humoristiske i en situasjon sammen med andre – virker avstøtende på andre.

12. Lytt - og la dem snakke om seg selv

Kvinder lytter

Tale er sølv, men taushet er gull når det gjelder vennskap, for svært få ting er så tilfredsstillende som å få lov til å snakke om seg selv. Så vær stille, lytt og spør spørsmål om personen selv.

Et oppsiktsvekkende forsøk ved Harvard University i 2012 avslørte at det å få lov til å snakke om seg selv utløser samme positive respons i hjernen som god mat eller sex.

Denne «belønningseffekten» reflekteres direkte tilbake på den personen som ga oss lov til å snakke om oss selv og skaper et mer positivt bilde av vedkommende.

Kort sagt: Vi kan liker folk som viser interesse for oss og lar os snakke om oss selv.

Les også

Kanskje du er interessert i...

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: