Old people laughing

Hvorfor lever kvinner lenger?

Det påvises igjen og igjen at kvinner lever lenger enn menn. Men hvorfor?

Kvinner lever vanligvis lenger enn menn, men hvor mye varierer fra land til land. I EU er ventet levealder for menn i gjennomsnitt 75,7 år, mens den er 82,1 år for kvinner – altså hele 6,4 års forskjell. I USA er forskjellen fem år, mens den i Nepal bare er ett år. I Russland er den størst med hele 11 år.

Generelt sett er forskjellen mellom kjønnenes levealder minst i utviklingslandene og størst i den industrialiserte verden. Det kan tyde på at miljøet må spille en viktig rolle for forskjellen, og forskerne mener da også at den ulike levealderen skyldes både biologiske og sosiale omstendigheter.

Kvinners ekstra X-kromosom er en fordel

Allerede i sitt første leveår har gutter 25–30 prosent større dødsrisiko, noe som særlig skyldes det kvinnelige X-kromosomet. Kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett. Menn er derfor mer utsatt for skadelige mutasjoner i det ene kromosomet, mens kvinnenes ekstra kromosom kan utligne eventuelle skader.

Kvinnenes fordel nummer to er kjønnshormonene. Kvinners østrogen reduserer mengden farlig kolesterol, mens det mannlige testosteronet gir mer kolesterol og stimulerer en risikofylt atferd.

Menn drikker dessuten mer og har ofte et fysisk hardt og farlig arbeid. Samtidig er de mindre bekymret over kroppen og helsen og går sjeldnere til legen. Kvinner er derimot flinkere til å ta vare på seg selv og kroppen og helsen, noe som oftere beskytter dem mot å dø av sykdommer.

Les også

Kanskje du er interessert i...

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: