Hvilken blodtype er mest utbredt på verdensbasis?

Hvor mange forskjellige blodtyper finnes det? Hvilken er den vanligste? Er det riktig at alle indianere har samme blodtype?

1. september 2009

Den vanligste inndelingen i blodtyper er den som kalles AB0-systemet. I dette systemet er blodet inndelt i fire typer: A, B, 0 (null) og AB. Globalt sett er type A og 0 de vanligste og noenlunde likt utbredt, mens type AB er minst utbredt. Men det er betydelige regionale forskjeller i utbredelsen av blodtypene. Det er riktig at vi i mange opprinnelige befolkninger finner den samme blodtypen hos alle eller hos nesten alle. For eksempel var blodtype 0 helt dominerende både blant de opprinnelige grønlenderne og blant indianerne. Men etter hvert er disse befolkningene blitt oppblandet med andre, og derfor er fordelingen av blodtyper blitt jevnere. Fordelingen av blodtyper har for øvrig vist seg å være et meget godt verktøy for forskere som arbeider med å kartlegge store folkevandringer. AB0-systemet er bare ett system blant mange for inndeling i forskjellige blodtyper. Et annet meget utbredt system deler inn blodet i rhesuspositivt og rhesusnegativt. De fleste mennesker er rhesuspositive, og fordi blodet da vil danne antistoffer mot rhesusnegativt blod, er det viktig å vite om en person er det ene eller det andre før en blodoverføring. Det var østerrikeren Karl Landsteiner som i sin tid satte blodtypene i system. I 1909 innførte han AB0-systemet, et arbeid han senere fikk nobelprisen for. Han fant ut at blod fra forskjellige individer ikke uten videre kan blandes sammen. Noen ganger klumper de røde blodlegemene seg sammen, og det kan skyldes at individene har forskjellig blodtype.

Få et godt tilbud på Illustrert Vitenskap

Få 3 utg. av Illustrert Vitenskap til 79,00. Klikk her.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: