Intelligens historie

Hvem oppfant IQ-testen?

Måling av menneskers intelligens har utviklet seg markant siden den første testen i 1905. Selv om det stadig ikke fins noen fast definisjon av intelligens, kan en moderne IQ-test fremdeles fascinere og forarge når den deler inn mennesker etter IQ.

12. mai 2010

Mennesker har målt hverandres intelligens i over 100 år.

I begynnelsen av 1900-tallet hadde lærere problemer med å skille mellom dovne og svake elever. Samtidig visste man at intelligens var en evne som var mer arvelig enn sosialt betinget, og behovet oppsto for å kunne måle elevenes intelligens.

Verdens første intelligenstest

Verdens første intelligenstest ble utviklet av den franske psykologen Alfred Binet i 1905. Den vurderte barns evne til å utføre oppgaver som blant annet å utvikle orden, kopiere mønstre og klassifisere gjenstander i skjemaer.

Binet, som definerte intelligens som “summen av de mentale prosessene som er involvert i å tilpasse seg omgivelsene,” reviderte testen i 1908 og 1911.

Intelligens ble en kvotient

Etter Binets død arbeidet kollegaen Lewis Terman videre med testen. Han dro inn ideen om å måle intelligens som en kvotient. Og i 1916 kunne han presentere den første testen for måling av reelle intelligenskvotienter; Stanford-Binet-intelligensskalaen. Denne testen danner fremdeles grunnlaget for moderne IQ-tester.

Det finnes IQ-tester i mange varianter og av vekslende kvalitet og troverdighet. Et klassisk element i en IQ-test er mønstergjenkjennelse, der testpersonen får prøvd evnen til å se visuelle sammenhenger.

IQ-test ble brukt til å rekruttere spioner

IQ-tester har vært mer eller mindre populære i ulike deler av verden til ulike tider. Under begge verdenskrigene brukte både Tyskland, Storbritannia og USA intelligenstester i stor stil. Både militæret og etterretningstjenestene testet og vurderte soldatene. Særlig under andre verdenskrig utarbeidet psykologer tester som skulle finne de beste agentene og spionene.

I USA er det fortsatt ikke uvanlig at søkere til universiteter får målt både den språklige og den matematiske intelligensen.

Er IQ-tester rettferdige?

I nyere tid har det blitt diskutert om IQ-tester overhodet kan brukes til å sammenligne intelligensen hos kulturelt og utdannelsesmessig forskjellige personer. I 1994 skrev en gruppe på 52 primært amerikanske psykologer en felles erklæring der de la frem sitt syn på IQ-tester. De konkluderte med at IQ-tester kan gi et mål på et menneskes intelligens, og at IQ-tester ikke er kulturelt fordomsfulle.

Ta Illustrert Vitenskaps gratis IQ-test

Hvor høy er DIN IQ? Ta vår GRATIS IQ-test på norsk og få målt din IQ nå.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: