Les også

Albert Einstein Wien

Hva er IQ?

Er vi blitt mer intelligente i det siste århundret?

Menneskene er i dag mye høyere enn generasjonene før oss. Kan levevilkårene ha hatt samme virkning på vår intelligens?

1. september 2009

Undersøkelser viser faktisk at folk er blitt flinkere til å løse intelligensprøver i de siste 40 årene. Det har derfor vært nødvendig å skjerpe kravene for å holde den gjennomsnittlige intelligenskvotienten på 100, der den skal ligge per definisjon. Spørsmålet er om det virkelig skyldes høyere intelligens eller bare bedre undervisning på skolen. Det interessante er imidlertid at det ikke er så mye de språklige og matematiske oppgavene folk er blitt flinkere til å løse, men praktiske oppgaver som å samle brikker i et mønster. Den australske forskeren R.W. Howard har dessuten påpekt at sjakkmesterne er blitt stadig yngre i de siste tiårene. Det kan imidlertid skyldes at de blir plukket ut og trent i yngre alder. Den stigende intelligenskvotienten kan ifølge noen forskere skyldes bedre kosthold, som har økt gjennomsnittshøyden i det 20. århundret. I så fall skyldes den høyere intelligensen ikke en plutselig genetisk endring, en mutasjon, men bedre utnyttelse av kroppens ressurser. Noen forskere tror at intelligens kan variere fra sted til sted og fra tid til tid. Noen kulturer har for eksempel idealisert musikk, andre tallbehandling. Hvis intelligens forstås som kombinasjonsevne og nytenkning, og dyrkes som noe som gir prestisje, vil mange søke en intelligent partner. Det naturlige utvalget vil derfor gjøre arten gradvis mer intelligent. Men det vil ta mange tusen år – hvis det da ikke plutselig dukker opp et nytt intelligensgen.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: