Les også

Albert Einstein Wien

Hva er IQ?

Blir vi stadig klokere?

Jeg har lest at våre dagers barn er klokere enn tidligere. Er det riktig? Er det en grense for hvor kloke vi kan bli?

1. september 2009

I 1987 offentliggjorde professor James Flynn ved University of Dunedin i New Zealand en oppsiktsvekkende undersøkelse. Ved å sammenlikne data fra mange års intelligensprøver i 14 land kunne han konstatere en stigende tendens i intelligenskvotient (IQ). Stigningen var på ikke mindre enn 25 poeng i løpet av en generasjon. Alt tyder derfor på at vår tids barn faktisk er klokere enn før i tiden – i hvert fall er de flinkere til å løse de oppgavene som inngår i intelligenstester. Senere har James Flynn gått i detalj og blant annet funnet ut at vår tids barn især er blitt markant flinkere til å løse romlige oppgaver der man for eksempel skal finne ut hvilken brikke eller figur som passer til et bestemt mønster. Imidlertid er det også tegn til at stigningen i intelligens er i ferd med å nå toppen. I mange land blir de vernepliktige intelligenstestet. I 1960- og 1970-årene oppnådde de ofte stadig bedre resultater, men flere steder har kurven flatet ut. I Norden har det noen steder vært et mindre fall siden 1999. Forskerne er ikke enige om hvorvidt det er en øvre grense for intelligens. Noen mener at det er en biologisk grense som blant annet bestemmes av antallet neuroner og deres innbyrdes forbindelser i hjernen. Andre mener at hjernen godt kan utvikle seg ytterligere.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: