mutasjon i finske gener slåsskamp

Muterte finner går helt amok med vold og impulssex

100 000 finner bærer på en lumsk mutasjon som får dem til å gå i flint, spontankopulere og trekke kniv, særlig når de drikker. Selv små mengder alkohol kan berøve de finske mutantene for all selvkontroll.

3. desember 2015 av Mikkel Skovbo

Finner med en kniv rett for hånden og hang til et raskt slagsmål eller samleie, er nå unnskyldt. De er aldeles ikke spenna gærne – de har bare en mutasjon.

En undersøkelse foretatt ved Helsinki Universitet viser at 2,2 % av den finske befolkning – omkring 100 000 mennesker – bærer på en mutasjon i genet HTR2B.

Mutasjonen gjør finnene ekstremt impulsive og langt mer tilbøyelige til å miste selvkontrollen, særlig når korken i vodkaflasken sprettes i saunaen.

Mutasjon fører til impulsiv sex

Ifølge den ledende forskeren bak undersøkelsen, psykiater Roope Tikkanen, øker genmutasjonen de berørte finnenes hang til uoverlagte handlinger som bl.a. fyllekjøring. Men det er langt fra det eneste:

"Hos bærere av mutasjonen vil alkohol for eksempel kunne være en kraftig tilskyndelse til impulsiv seksuell adferd – og i andre tilfeller til utøvelse av vold. Derfor er det ikke helt på jordet å forbinde mutasjonen med hangen til å trekke kniven", sier Roope Tikkanen.

En impulsiv seksualitet er forbundet med den spesielle finske mutasjonen.

Genmutasjonen gjør generelt de berørte finnene mer impulsive, også når de er edru, men effekten forsterkes betraktelig etter inntak av bare et par alkoholenheter. Hvorfor er ennå uklart.

Mutasjon påvirker muligens signalstoff

Det er også uklart hva genmutasjonen helt nøyaktig gjør med de finske hjernene. Foreløpig har de finske forskerne bare etablert en sammenheng mellom genmutasjonen og den hemningsløse adferden, men mange kobler en hemmet produksjon av ett av hjernens signalstoffer, serotonin, til genforandringen.

Serotoninet har avgjørende betydning for menneskets dømmekraft og selvkontroll, og en nedsatt produksjon kan sannsynligvis knyttes til økt impulsivitet og hemningsløshet.

Bare finner har problemer med mutasjonen

Den særegne genmutasjonen er foreløpig bare funnet blant etniske finner. Det skyldes sannsynligvis Finlands historiske isolasjon langt mot nord, som har avskåret den finske genpuljen fra resten av verden i lange perioder.

Verken latinamerikanere, briter eller andre skandinaver er ifølge Roope Tikkanen plaget av forandringen i HTR2B-genet – og kombinasjonen av sex, vold og genetisk mutasjon kan altså med en viss rett hevdes å være et spesielt finsk nasjonaltrekk.

Genmutasjoner kan være bra

Ikke alle mutasjoner er av det onde, og faktisk kan noen forebygge hjerte-karsykdommer og beskytte mot aids. Gå i dybden i vår artikkel:

Les også

Kanskje du er interessert i...

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: