Aging mice

Forskerne gjør gamle mus unge igjen

Ved å påvirke kromosomenes ytterste ender, telomerene, kan forskerne nå styre kroppens aldringsprosesser: Mus eldes raskt, men en foryngelseskur gjør dem unge og vitale igjen.

23. september 2011

Mennesket har alltid drømt om å finne ungdomskilden som kan skru alderen noen tiår tilbake, og nå ser det ut som om drømmen er nærmere virkeliggjøring enn noen gang før.

Med en kombinasjon av genmani-pulering og medisin har Ronald DePinho ved Harvard Medical School i Boston, USA, tatt kampen opp mot de såkalte telomerene, som har avgjørende betydning for når vi må dø.

Telomerene er små forlengelser i enden av alt av kromosomer, og telomerene blir kortere for hver gang cellen deler seg. Når telomerene får en kritisk lengde, renner det genetiske timeglasset ut, og cellen dør. Resultatet er at hjernen, musklene og organene gradvis svekkes og huden får rynker.

Cellene kan imidlertid danne enzymet telomerase som gjendanner telomerene og følgelig bremser aldringsprosessen. Imidlertid er det bare stamcellene som produserer så mye telomerase at alderdommens klokke kan stanses. I alle andre celler er telomeraseproduksjonen så liten at enzymet ikke kan hindre telomerene i å nedbrytes, men bare utsette cellens uunngåelige død.

Mus eldes kunstig

Med forsøket ville Ronald DePinho se hvilken rolle telomeraseproduksjonen spilte i musenes aldring, og ved hjelp av genmanipulering endret han derfor genet som danner telomerase. I den nye utgaven ble genet utstyrt med en ”av og på-knapp” som forskerne kunne betjene ved å ta i bruk en form for medisin.

I utgangspunktet var knappen satt på ”av”, det vil si at det overhodet ikke ble dannet telomerase i noen av kroppens celler. De genmanipulerte musene ble derfor svært raskt gamle. Allerede før musene hadde fylt ett år, kunne forskerne tydelig se skader knyttet til alderdom.

Ronald DePinho beskriver musenes tilstand slik:

”Skulle man sammenlignet med mennesker, ville de hatt en kropp som en 90-åring selv om de bare var 50.” De knapt ett år gamle, men sterkt eldede musene ble nå delt inn i to grupper der den ene ble behandlet med det spesielle stoffet som restarter telomeraseproduksjonen i cellene.

Behandlede mus ble årsgamle unger

Etter at produksjonen hadde vært i gang i bare fire uker, viste de behandlede musene dramatiske tegn til foryngelse. De fremsto som årsgamle unger i forhold til sine like gamle, men ubehandlede artsfrender.

På den korte tiden hadde de innskrumpede testiklene vokst til dobbelt størrelse, og mens de ubehandlede hannmusene hadde så dårlig sædkvalitet at de bare fikk tre unger når de ble paret med normale hunner, var de behandlede hannene så fruktbare og virile at de fikk seks unger per kull.

Behandlingen gjorde også underverker med musenes gammelmannshjerne, som økte 15 prosent i vekt og dannet et tykkere og isolerende fettlag rundt nevronene.

Bremser naturlig aldring

Forskerne studerte også musenes milt og tarmer, og bildet forble det samme: Fire ukers stimulering av telomerenes lengde fikk milten til å øke sin vekt med 50 prosent.

Men metoden må brukes med varsomhet, for den kan ha alvorlige bivirkninger, forklarer Ronald DePinho:

”Jeg tror at en økt produksjon av telomerase sent i livet kan bremse de naturlige aldringsprosessene. Men det er avgjørende at cellene ikke produserer for mye telomerase fordi de i så fall kan utvikle seg til kreftceller.”

Tema

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: