Boy shaving

Nå vil forskerne oppklare gåten om tidlig pubertet

Mye tyder på at både jenter og gutter kommer tidligere og tidligere i puberteten, og det kan få konsekvenser for både helsen og deres sosiale liv. Forskerne vet ennå ikke hvorfor pubertetsalderen synker, men de arbeider for tiden med flere teorier.

På midten av 1800-tallet var en jente vanligvis 17 år før hun fikk sin første menstruasjon, men i dag skjer det som regel allerede i 13-årsalderen. Jenter utvikler også bryster i stadig yngre alder, og bare i løpet av de siste 15 årene har brystene i gjennomsnitt begynt å bryte frem et helt år tidligere, det vil si rett før jentene fyller ti år. Det viser en dansk undersøkelse fra 2009.

Selv om guttenes utvikling tilsynelatende ikke er like mye fremskyndet, kommer også de tidligere i puberteten. Det har guttekor over hele verden måttet lære å leve med. En undersøkelse i 2007 av 463 gutter fra Københavns Drengekor viser for eksempel at stemmene i løpet av en tiårsperiode begynner å komme i stemmeskiftet fire måneder tidligere enn før.

En helt ny bulgarsk undersøkelse fra 2010 viser også at guttenes pubertet i dag starter ett år før den gjorde for 30 år siden. Forskerne målte størrelsen på testiklene hos 6200 gutter i alderen 0–19 år og fant at de begynner å vokse i 12-årsalderen – noe som er det første tegnet på pubertetens begynnelse – mens veksten startet i 13-årsalderen hos gutter som deltok i en tilsvarende undersøkelse i 1980.

Voksen kropp og barnslig hjerne

Den tidlige puberteten – som markerer overgangen fra barn til kjønnsmoden voksen – bekymrer forskerne, for den akselererte fysiske utviklingen henger ikke sammen med en tilsvarende raskere sosial og mental modningsprosess. Det kan skape problemer når den lille voksne skal omstille atferden til sosiale rammer som har helt andre spilleregler enn i barndommen, der vedkommende følelsesmessig er mest på hjemmebane. Mange undersøkelser har vist at jo tidligere jenter kommer i puberteten, desto større er faren for at de utvikler depresjon og angst. For både gutter og jenter gjelder det dessuten at tidlig pubertet henger sammen med økt tendens til å røyke, begå kriminelle handlinger og debutere seksuelt i yngre alder.

Det ser også ut til at det kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser å komme for tidlig i puberteten. I en stor norsk undersøkelse fra universitetene i Bergen og Tromsø, som ble offentliggjort i 2007, fulgte man i nesten 40 år over 60 000 kvinner som i utgangspunktet hadde gitt opplysninger om når de var kommet i puberteten.

Det viste seg at for hvert år puberteten hadde inntrått tidligere hos kvinnene, økte dødeligheten med 2,4 prosent. Kvinner som hadde hatt sin første menstruasjon før de fylte 13 år, hadde dermed 12 prosent større risiko for å dø av kreft, hjerte-karsykdommer, hjerneblødninger, ulykker eller helt andre årsaker enn kvinner som fikk menstruasjon først etter at de hadde fylt 17 år.

Den norske undersøkelsen gir ingen forklaring på hvorfor det forholder seg slik, men flere andre forskere har sannsynliggjort at tidlig pubertet medfører økt risiko for å få brystkreft eller kreft i eggstokkene. Tidligere mente man også at det var større tilbøyelighet til å utvikle fedme senere i livet hvis man var kommet tidlig i puberteten, men den sammenhengen er nå trukket i tvil. Det ser faktisk ut til å forholde seg stikk motsatt, slik at det i stedet er fedme i barndommen som kan føre til tidlig pubertet.

Tema

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: