pandemic

Hva defineres som pandemi?

Da influensaen slo til i fjor høst, ble det snakket mye om pandemier. Hva betyr egentlig pandemi?

En pandemi er definert som en infeksjonssykdom som raskt og uhindret sprer seg blant mennesker over meget store geografiske områder. Mens en epidemi raser på bred front i et enkelt land, vil en pandemi – i hvert fall hvis det går riktig galt – kunne smitte mennesker over hele verden.

For å forsvare betegnelsene må både pandemier og epidemier spre seg raskere enn det helsemyndighetene har antatt over et visst tidsrom, mens det ikke er noe prinsipielt krav om at et visst antall personer må være rammet av sykdommen. De gjentatte influensautbruddene som kommer år etter år når det er kaldt, er verken epidemier eller pandemier fordi man venter at de kommer, og ofte også kan forutsi ganske nøyaktig når de dukker opp.

Tilsvarende kan det meget utbredte herpes type 1-viruset, som har smittet en forbausende stor andel av befolkningen, heller ikke kalles epidemi eller pandemi fordi andelen av smittede ikke øker i særlig grad, men derimot holder seg nokså konstant. Videre stilles det heller ingen krav til at den utbredte sykdommen må være spesielt farlig, så i prinsippet kan en nokså harmløs plage også være en pandemi.

Det er Verdens helseorganisasjon WHO som offisielt avgjør når et sykdomsutbrudd er å regne som en pandemi. I 2009 ble svineinfluensaen, eller influensa A (H1N1), erklært som pandemi. Men også andre influensaer er blitt til pandemier, blant annet hongkonginfluensaen fra 1968 til 1969 og spanskesyken fra 1918 til 1919, som smittet 30 prosent av verdens befolkning og tok livet av 40 millioner mennesker.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: