Jeronimo Perez Zurdo

Ny medisin vekker komapasienter

Ny forsøksbehandling vekker pasienter fra komalignende tilstander og får dem til å overvinne hjerneskader. Det tyder på at koma skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen som kan behandles.

2. november 2010 av Gorm Palmgren

Alvorlige slag mot hodet, forgiftninger, oksygenmangel eller blodpropp kan utløse koma. Tilstanden etterfølges ofte av en måneds- eller årelang bevisstløshet, der pasienten bare kan reagere per refleks eller ved for eksempel å smile til et kjent ansikt, men ellers ikke gi uttrykk for følelser og behov. Hittil har den eneste behandlingen for slike pasienter vært stell og omsorg, og man har bare kunnet håpe at de med tiden ville våkne opp uten altfor mange varige mén etter hjerneskadene. Men nå viser nye forsøk at i hvert fall noen av disse pasientene nærmest på mirakuløst vis kan vekkes til live og gjenvinne tapte hjernefunksjoner på rekordtid.

21. august 2004 kjørte 25-åringen Jeronimo Perez Zurdo galt i trafikken og pådro seg alvorlige kvestelser i hodet. Kraniet ble trykt sammen, blødninger fikk trykket til å stige i hjernen, og skanninger avslørte alvorlige skader i pannelappen og hjernebjelken, som forbinder de to hjernehalvdelene. Zurdo var i koma og gled etter hvert over i først såkalt vegetativ tilstand og senere i en tilstand av minimal bevissthet. I mange måneder var eneste livstegn øynene, som plutselig kunne åpne seg og følge en bevegelse, eller tilfeldige bevegelser med høyre arm som reaksjon på direkte spørsmål. Etter 104 dager som en bevisstløs grønnsak målte legene tilstanden hans på to anerkjente ”komaskalaer”. CNCS-skalaen beskriver graden av bevisstløshet, og på en skala fra 0 til 44 scoret han 20, noe som tilsvarer moderat koma. DRS-skalaen beskriver derimot pasientens funksjonsmessige skader, og på en skala der 30 betyr hjernedød oppnådde han 21 poeng, noe som tilsvarer ekstremt alvorlige handikapp.

Prøvde ny behandling trass i dårlige odds

Under ledelse av Esteban A. Fridman bestemte legene ved sykehuset i Buenos Aires, Argentina, seg nå for å prøve en helt ny behandling på Zurdo. Fridman mente at hjernens sviktende funksjon under koma kanskje skyldtes mangel på nevrotransmitteren dopamin, og selv om tidligere forsøk av andre forskere ikke hadde vist lovende resultater, valgte han å forfølge ideen. De andre forskerne hadde nemlig enten forsøkt å få hjernen til selv å danne mer dopamin eller å tilføre den et annet stoff med ganske svak dopaminvirkning. Fridman ville i stedet teste medikamentet apomorfin, som er en svært potent utgave av dopamin, og som allerede brukes til behandling av alvorlige tilfeller av parkinson, der hjernens dopaminnivå også er lavt.

Fridman la den unge mannen på drypp slik at han kontinuerlig fikk tilført små mengder apomorfin, og gikk hjem da det ble kveld. Men allerede få timer senere ringte pasientens mor hjem til legen og fortalte at sønnen så ut til å ha våknet.

Fakta

Det finnes tre typer bevisstløshet

Hjernespesialister kan avgjøre en pasients bevissthetstilstand ved hjelp av grundige observasjoner.

Koma Personen er helt bevisstløs og kan ikke vekkes. Beveger seg ikke, har bare få reflekser og reagerer ikke på stimuli.

Vegetativ tilstand Pasienten er bevisstløs og har få reflekser og bare tilfeldige bevegelser. Øynene er åpne, og pasienten kan reagere på lys, lyd og berøring.

Minimal bevissthet Personen er litt mer bevisst enn en vegetativ pasient. Strekker av og til ut en hånd og tar etter ting eller reagerer på direkte tale. Smiler og gråter noen ganger bevisst.

Tema

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: