Blasting kidney nerves with radio waves

Radiobølger kan senke blodtrykket

En effektiv kur mot for høyt blodtrykk innebærer å la radiobølger ødelegge nerver like ved nyrene.

Selv om metoden er i bruk allerede ved cirka 80 sykehus og legesentre i Europa og Australia, har den først nå fått grønt lys etter et klinisk forsøk utført av en internasjonal gruppe forskere ledet av Murray Esler ved Baker IDI Heart og Diabetes Institute som ligger i Melbourne i Australia.

Rundt halvparten av dem som lider av for høyt blodtrykk, reagerer ikke som de burde på de eksisterende legemidlene, og nettopp disse pasientene ble valgt som testpersoner i utprøvingen av den nye behandlingen. Seks måneder etter behandlingen hadde blodtrykket i gjennomsnitt gått ned med 32/12 mmHg (kvikksølv) i forhold til utgangspunktet på 178/96 mmHg, mens blodtrykket ikke endret seg i en kontrollgruppe som bare fikk medisiner. Hele 84 prosent av pasientene opplevde at blodtrykket falt med minst 10 mmHg.

Nyrene spiller en viktig rolle i reguleringen av blodtrykket ved å fjerne salter og andre stoffer i blodet. Litt av denne aktiviteten kontrolleres fra hjernen via det sympatiske nervesystemet, og tidligere tester har vist at pasienter med for høyt blodtrykk ofte har en økt aktivitet i disse nervene.

Forskerne prøvde derfor å lamme noen av nyrenes sympatiske nerver med radiobølger. Nervenes elektriske system er spesielt følsomt overfor behandlingen, men selve arterien tar ikke skade.

Overaktive nyrenerver settes ut av spill

For høyt blodtrykk kan skyldes for høy aktivitet i nyrenes sympatiske nerver. Behandlingen hjelper mot dette.

1. Et kateter føres fra pasientens lyske opp gjennom en arterie til nyrene.

2. En elektrode ytterst på kateteret sender ut retningsbestemte radiobølger som varmer opp de sympatiske nervene rundt arterien, slik at de ikke lenger virker.

3. Pasientens blodtrykk går ned.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: