nudists

Vi er genetisk kodet til skam

12. mai 2011 av Klaus Wilhelm

Junker og flere andre forskere antar at bluferdighet rett og slett har banet veien for menneskets siviliseringsprosess. En viktig forutsetning for milepæler som landbruk, kvegdrift, urbanisering og vitenskap var at mennesket skaffet seg den nødvendige tiden og konsentrasjonen til slike gjøremål ved ikke hele tiden å bli forstyrret av seksuelle signaler.

Den tyske biologen har en teori om at mennesket har en form for urbluferdighet, et genetisk anlegg for å føle skam. I våre forfedres arvemasse har det gjennom flere hundre tusenvis av år oppstått et kompleks av gener som fremmer bluferdighet.

Det stemmer godt overens med observasjoner som ble gjort av Irenäus Eibl-Eibesfeldt, nemlig at bluferdighet oppstår hos barn, selv om de blir oppdratt til det motsatte. Små barn er sjelden bluferdige, men det endrer seg senest når de kommer i skolealder – også i familier der man praktiserer naturlig nakenhet. Først er det guttene som begynner, senere følger også jentene etter, å nekte å vise seg nakne for andre.

Child at the beach

Bluferdighet kommer av arv og miljø

Mange nudistforeldre har måttet konstatere at poden stikk i strid med foreldrenes oppdragelse, har utviklet en sjenerthet som får dem til å skjule kjønnsorganene. Det viser at bluferdighet i hvert fall ikke bare er et resultat av oppdragelse. På den annen side er måten vår bluferdighet kommer til uttrykk på, ofte kulturelt betinget. Vår individuelle bluferdighet er resultatet av både arv og miljø, påpeker Thomas Junker.

Europas historie viser at nakenhet har vært omgitt av mange forskjellige grader av bluferdighet. I middelalderen møttes man i offentlige badstuer. Der var det ingen som skammet seg over å være nakne, og ettersom begge kjønn hadde tilgang til de samme rommene, gikk det ofte lystig for seg. Kirken tordnet mot orgiene og alle barna som ble født utenfor ekteskap, men det måtte sykdommer som pest og syfilis til for å holde folk vekk fra badstuene. Det var først da brensel ble mangelvare under tredveårskrigen, at badstuene etter hvert stengte.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: