Kan man fotografere elektroner?

Jeg har aldri sett elektroner i annet enn tegnet form. Hvordan har det seg at man ikke har virkelige bilder?

1. september 2009

Det er ikke mulig å se enkeltelektroner verken i mikroskop eller på noen annen måte – de er rett og slett for små. I henhold til kvantemekanikken kan det ikke la seg gjøre å observere noe så smått som elektroner. Av samme grunn kan man heller ikke fotografere dem. Det nærmeste man er kommet, er et bilde av atomenes elektronsky, som ble utarbeidet av kanadiske forskere i 2004. De skjøt med laserstråle på et nitrogenmolekyl fra flere forskjellige retninger, og hver gang et elektron ble truffet, sendte det ut et lysglimt som påvirket laserstrålen. Ved å måle alle disse påvirkningene kunne forskerne beregne hvor elektronet befant seg, og resultatene fra alle laserstrålene kunne deretter settes sammen til et uskarpt bilde av hele elektronskyens utbredelse. Elektroner antas å være en hundre milliondel av et atom, det vil altså si ikke mer enn 10-18 meter.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: