Lys varmer maten og ser inn i krokppen

INTERAKTIVT SPEKTRUM:Lys er både de mikrobølgene som varmer lasagnen i mikrobølgeovnen og den røntgenstrålingen som gjennomlyser kroppen din på sykehuset. Få oversikt over de ulike typene av lys i vårt klikkbare elektromagnetiske spektrum.

Det elektromagnetiske spektrum beskriver lysets mange avskygninger

Ordet lys blir til daglig brukt om den elektromagnetiske strålingen vi kan se. Men hele det elektromagnetiske spektrum, fra radiobølger til gammastråling, er lys som beveger seg i bølger med den samme hastigheten.

Lyspartikler med stor energi skaper lysbølger med korte bølgelengder, f.eks. gammastråling og røntgenstråling, mens partikler med lav energi har lange bølgelengder som f.eks. radiobølger og mikrobølger.

De elektromagnetiske bølgene har revolusjonert måten det moderne samfunnet fungerer på, og brukes i dag i teknologier som for mange er uunnværlige i hverdagen.

Klikk deg gjennom det elektromagnetiske spektrum og lær mer om bølgelengder og lysets mange bruksmuligheter:

INFO: Bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper når lyset beveger seg – f.eks. kan bølgelengden være så lang som hus er høye, eller så kort som bredden på en atomkjerne.


Lynakademiet om lys

Vil du vite mer om hva lys er? Ta en leksjon i vårt Lynakademi.

UV-lys dreper bakterier

Ultrafiolett lys har svært kort bølgelengde og kan derfor trenge inn i selv mikroskopiske bakterier – og drepe dem. Les mer om desinfisering med lys i vår artikkel:

Lys

Uten lys ville vi ikke eksistert. Solens stråler er forutsetning for livet på Jorden fordi planter lever av sollys, og mennesker og dyr lever av plantene. Men lys er mye mer enn det vi kan se. Radiobølgene som mobiltelefoner og radioer bruker, er også lys. Lyset er så viktig i vår hverdag at FN har erklært 2015 for lysets år. LysLys Les hele artikkelen