Hvor forsvinner energien i en spent fjær?

En trykkfjær spennes ved hjelp av syrefaste bånd og nedsenkes i syre. Etter en stund er hele fjæren oppløst av syren. Hvor ble det av energien som var lagret i fjæren?

1. september 2009

Når fjærmetallet oppløses av syren, frigjøres det energi i form av varme. Termodynamikkens første lov sier at energien i et lukket system er konstant. Den mekaniske energien som er lagret i fjæren, kan altså ikke bare forsvinne når fjæren løses opp av syren. I en spent fjær er atomene i metallet presset sammen og er dermed mindre stabile enn når fjæren er i utløst hvilestilling. Det betyr at det kjemisk sett vil være fordelaktig for jernatomene å la seg oppløse i syren fordi de på den måten oppnår en gevinst i form av økt stabilitet. Derfor frigjøres det mer energi fra den spente fjæren enn fra den hvilende når den oppløses. Energiforskjellen tilsvarer den potensielle mekaniske energien som var lagret i den spente fjæren, men den er ikke spesielt stor sammenlignet med energien som den kjemiske reaksjonen utvikler. Derfor vil den også være vrien å måle.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: