London after the blitz

Arkeologer går inn i annen verdenskrig

Kunnskapene om annen verdenskrig er enorm. Alle slagene, alle våpnene og alle de betydningsfulle aktørene har historikerne for lengst endevendt, beskrevet og forklart. Vi kjenner sannheten nå. Eller kanskje ikke?

Enkelte forskere tviler. Knapt noen krig er omgitt av så mange myter og tabuer som annen verdenskrig, og historikerne har strevd med å grave seg inn til kjernen i beretningene som nasjoner, grupper og individer har servert om perioden fra 1939 til 1945.

Nå er de siste av krigens deltagere i ferd med å falle fra, og derfor bestemte noen arkeologer seg for å analysere krigen og dens mange sider så grundig som mulig. Hensikten var å dokumentere fysiske spor og bevare den objektive kunnskapen om dem. Samtidig håper fagfolkene at en objektiv innfallsvinkel kan belyse nye, ukjente eller glemte sider ved krigen både på de mange slagmarkene og på hjemmefronten.

Annen verdenskrig var altfavnende og verdensomspennende i større grad enn noen annen tidligere krig. Folkemord og moderne krigsteknologi førte krigen ut til hver lille avkrok av verden og berørte millioner av mennesker. Krigshandlingene kan ikke skilles fra dagliglivet, jobben og tilværelsen hjemme.

Slagmarker er ikke nok

Arkeologene kan nå ikke – som ved tidligere tiders konflikter – nøye seg med å granske klart avgrensede slagmarker. For å forstå konfliktens enorme omfang og betydning må arkeologene på den ene siden snuse opp styrtede fly og dykke til havets bunn etter skipsvrak, og på den andre siden analysere nazistenes dødsleirer og grave ut interneringsleirene for de japanske amerikanerne i Midtvesten.

I motsetning til arkeologenes tradisjonelle utgravingsform er denne typen det fagfolkene kaller konfliktarkeologi. I denne forbindelsen bruker arkeologene både de klassiske redskapene samt mer moderne teknikker som radar som ser gjennom jordsmonn, dataanimasjoner og kjemisk analyse for å avdekke krigens virkelighet og utbredelse.

Underveis mot målet håper de å luke ut myter og uriktige antagelser og i stedet nærme seg et sannere bilde av krigen og dens vidtrekkende følger for både heltene og skurkene – også beretninger som det til nå har vært vanskelig å sette ord på.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: