Hvorfor holdt romerne folketellinger?

I juleevangeliet sies det at den romerske keiseren Augustus ville folketelle hele verdens befolkning. Kan det bevises at dette skjedde, og hva var hensikten?

1. september 2009

Andre kapittel i evangeliet etter Lukas, også kalt juleevangeliet, innledes med ordene: ”Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.” Dette skjedde da Kvirinius var romernes mann i Syria. I hundrevis av år hadde romerne drevet med folketellinger, men man hadde bare registrert romerske borgere slik at de kunne begynne å betale skatt og bli soldater. Folketellingen da Kvirinius styrte, omfattet også jødene. Men opptellingen ble bare foretatt i Judea, det vil si den sørlige delen av landet rundt Jerusalem og Betlehem. Denne registreringen fant sted i år 6 e.Kr. og gjaldt bare skatteinngangen, jødene var nemlig fritatt for romersk militærtjeneste. På dette tidspunktet kan Jesus ha vært 10–12 år gammel, for man regner med at han ble født i år 4 eller 6 f.Kr. Historien om Jesu fødsel stemmer derfor ikke med folketellingen til Kvirinius.Det var ingen folketelling i Galilea der Maria og Josef kom fra. Det er heller ingenting som tyder på at noen måtte reise tilbake til byen de stammet fra – Betlehem for Josefs vedkommende – for å bli registrert. Romerne var bare interessert i å vite hvor skattyterne befant seg, og hvor mye de sannsynligvis var i stand til å bidra med.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: