Whales

Hvorfor svømmer hvalene inn på land?

Sunne og raske hvaler svømmer av og til feil, noe som ofte er fatalt for dem. Meningene er delte om hvorfor de strander.

10. februar 2010

Det er ikke lett å forklare hvorfor tilsynelatende helt friske hvaler strander og som regel omkommer av det. Det skjer til og med ofte at de svømmer inn på strendene igjen etter at mennesker har hjulpet dem ut på dypet.

Fra registrerte strandinger vet man at tannhvaler svømmer inn på land langt oftere enn bardehvalene, og at visse kyststrekninger er spesielt utsatt for strandinger. Man ser også en tendens til at hvalene som strander, tilhører arter som vanligvis lever på dypt vann og derfor mangler erfaring i å ferdes i et krevende havmiljø nær land.

Forskerne er enige om at hvalene svømmer seg vill fordi ekkolokaliseringen blir forstyrret og de mister retningssansen. Det kan skyldes ekstreme strøm- og værforhold eller svekkelser som følge av sykdommer eller parasitter. De fysiske og topografiske forholdene langs visse kyster kan også virke som en felle for enkelte hvalarter.

Hvalforskerne har undersøkt kystene der det ofte forekommer massestrandinger og funnet ut at det vanligvis skjer i bukter med plan sandbunn der det er langgrunt inn mot land. Den nesten umerkelig avtagende vanndybden inn mot land kan forvirre hvalenes ekkolokalisering hvis de ikke tidligere har vært i området. Andre forskere har hevdet at hvalene blir lokket inn i de farlige, kystnære områdene enten fordi de forfølger byttedyr eller fordi de selv blir jaget av fiender.

Noen forskere forklarer strandingene med hvalflokkens tette samhold, og at nødsignaler fra ett strandet dyr kan få de andre i flokken til å komme til unnsetning. Andre fagfolk mener at hvaler på vandring navigerer etter Jordens magnetfelt, og at forstyrrelser der kan føre hvalene på avveier slik støy fra sonarsystemene om bord i skip og undersjøiske eksplosjoner kan forstyrre orienteringsevnen.

Mulige årsaker:

  • Topografiske forhold ved kystene
  • Ekstreme vær- og strømforhold
  • Svekkelse på grunn av sykdommer og parasitter
  • Støy fra skip og eksplosjoner
  • Jakt på byttedyr eller angrep fra rovdyr

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: